Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir!
Heydər Əliyev

Qısa Bioqrafik Məlumat

Jalə Mərdanova

g.m-en 0.5Ş müəllim

iş telefonu: 012-538-06-78

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsini bitirib.

Qoşa qızıl-sülfid filizlərinin maddi tərkibi və yatağın dərin horizontlarının və cinahlarının perspektivliyinin qiymətləndirilməsi mövzusunda namizədlik dissertasiyasını 2005-ci il 11 aprel tarixində müdafiə etmişdir.

2007-ci ildən Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tabeliyində olan Mülki Müdafiə Akademiyasında doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

1994-2000-ci illərdə BDU-nin “Mülki və təbii biliklərin əsasları” kafedrasında laborant vəzifəsində işləyib.

1996-2000-ci illərdə həmin kafedrada saat hesabı Mülki Medafiə dərslərini aparıb.

2001-ci ildə kafedrada Mülki Müdafiə fənni üzrə müəllim vəzifəsinə seçilib və hal-hazırda 2 elmi əsərin müəllifidir.

Beynəxalq Seminar, Simpozium və konfranslarda iştirakı

1) Минерально-сырьевая база. Оборонная мощь государства. – “İnsanların həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi problemləri” mövzusunda I Respublika elmi-praktiki konfrasının materialları: 9-11 fevral (Bakı, 1998)

2) Экология горных выработок в пределах золоторудных месторождений Малого Кавказа и охрана окружающей среды. – “İnsanların həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi problemləri” mövzusunda I Respublika elmi-praktiki konfrasının materialları: 9-11 fevral (Bakı, 1998)

3) Методы исследования экологического фона окружающей среды в региональном аспекте. – “Respublikada ehtimal olunan FH əhalinin, ərazinin mühafizəsi” müvzusunda I Beynəxalq simpoziumun materialları (20-22 noyabr), II hissə (Bakı, 2000)

4) Анализ исследований по определению устойчивости выработок как необходимое условие безопасного ведения горных работ и использование в условиях ЧС под убежища. – Beynəxalq elmi-praktiki konfransın materialları: 17-18 sentyabr (Baki, 2001)

5) Экология подземных вод на разных глубинах как показатель безопасности жизнедеятельности. – III Beynəxalq elmi-praktiki konfransın materialları: 6-7 iyul (Bakı, 2006)

6) Значение хлора для обеззараживания воды в условиях ЧС. - III Beynəxalq elmi-praktiki konfransın materialları: 6-7 iyul (Bakı, 2006)

7) Проблемы безопасности жизнедеятельности. – XIV Международная научно-практическая конференция «Предупреждение. Спасение. Помощь». Академия Гражданской защиты МЧС России, Химки (3-е апреля 2007)

8) Предупреждение и предотвращение ЧС, основное условие безопасности жизнедеятельности населения и территорий. – “Fövqəladə hallarda təhlükəsizliyinin idarə olunması” mövzusunda IV Beynəxalq simpoziumun materialları: 15-16 noyabr (Bakı, 2007)

9) Некоторые аспекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧСРФ. - “Fövqəladə hallarda təhlükəsizliyinin idarə olunması” mövzusunda IV Beynəxalq simpoziumun materialları: 15-16 noyabr (Bakı, 2007)