BDU-nun Bədən Tərbiyəsi və İdman kafedrası, pedaqoji elmlər namizədi, velosiped idmanı muzeyinin metodisti
İş telefonu: +(994) 12 438-73- 94

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1969 - S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu
 • 1990 - „Şagirdlərlə fiziki tərbiyəyə marağın formalaşmağında idman muzeyinin rolu“.
 • 1962.22. XII - Fəhlə könüllü idman cəmiyyəti “Burevestnik”.
 • 1964.16. II - könüllü olaraq tutduğu vəzifədən azad olub.
 • 1967 - S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, saat hesabı olaraq velosiped idman növü üzrə məşqçi
 • 1968.11. I - Mexanik
 • 1969.01.IX – BDU-nun Bədən Tərbiyəsi və İdman kafedrasında müəllim
 • 1974.25. V - Baş müəllim
 • 1988. 22. XI – Dosent
 • 1993.01.IX - Direktor, ixtisaslaşdırılmış uşaq-gənclər Olimpiya məktəbi
 • 1994. 25. IV – könüllü surətdə tutduğu vəzifədən azad olub
 • 1994.22. XI – BDU-nun 75 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq təşəkkür elan əmri N 11.51, Azərbaycan Respublikası
 • 1996. 16. V - Müsabiqədən keçdiyi üçün kafedrada professor vəzifəsinə təyin edilsin. Əmr 1.87, 21.10.96-cı il.
 • 50 elmi məqalə, 1 kitabın müəllifidir
 • 1994. 22. XI – BDU-nun 75 illik yubileyi ilə təşəkkür elanı
 • 1985.14.V – Dünya çempionatından nümayiş olunmuş sərgi ilə əlaqədar BDU-nun Rektoruna göndərilən təşəkkür məktubu
 • 1985.05.III – M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetindən elmi-metodik konfransından BDU-nun Rektoruna göndərilən təşəkkür məktubu
 • 1997.12.VIII- İtaliyada (Vetekanda) Roma Papası (Joann Pavel II ) tərəfindən qızıl medalla təltif olunması
 • 1985.05. III- M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti elmi-metodik konfrans. “Hər kəs 100 il yaşamasa....” kitabı
 • 21. XII. 2004 – cü ildən həmin kafedranın professor əvəzi vəzifəsinə müsabiqədən keçmiş sayılsın.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1969 - S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1990 - „Şagirdlərlə fiziki tərbiyəyə marağın formalaşmağında idman muzeyinin rolu
 • 1962.22. XII - Fəhlə könüllü idman cəmiyyəti “Burevestnik”.
 • 1964.16. II - könüllü olaraq tutduğu vəzifədən azad olub
 • 1967 - S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, saat hesabı olaraq velosiped idman növü üzrə məşqçi
 • 1968.11. I - Mexanik
 • 1969.01.IX – BDU-nun Bədən Tərbiyəsi və İdman kafedrasında müəllim
 • 1974.25. V - Baş müəllim.
 • 1988. 22. XI – Dosent.
 • 1993.01.IX - Direktor, ixtisaslaşdırılmış uşaq-gənclər Olimpiya məktəbi.
 • 1994. 25. IV – könüllü surətdə tutduğu vəzifədən azad olub
 • 1994.22. XI – Azərbaycan Respublikası, BDU-nun 75 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq təşəkkür elan əmri N 11.51.
 • 1996. 16. V - Müsabiqədən keçdiyi üçün kafedrada professor vəzifəsinə təyin edilsin. Əmr 1.87, 21.10.96-cı il
 • 50 elmi məqalə, 1 kitabın müəllifidir
 • 1994. 22. XI – BDU-nun 75 illik yubileyi ilə təşəkkür elanı
 • 1985.14.V – Dünya çempionatından nümayiş olunmuş sərgi ilə əlaqədar BDU-nun Rektoruna göndərilən təşəkkür məktubu
 • 1985.05.III – M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetindən elmi-metodik konfransından BDU-nun Rektoruna göndərilən təşəkkür məktubu
 • 1997.12.VIII- İtaliyada (Vetekanda) Roma Papası (Joann Pavel II ) tərəfindən qızıl medalla təltif olunması

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1985.05. III- M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti elmi-metodik konfrans

KİTABLARI

 • Hər kəs 100 il yaşamasa....” kitabı.