BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Cəbr və həndəsə kafedrasında “Çoxobrazlılar üzərində laylaşan fəzalar” mövzusu üzrə elmi-tədqiqatlar davam edir

17/05/2021

Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Cəbr və həndəsə kafedrasında “Çoxobrazlılar üzərində laylaşan fəzalar” mövzusu üzrə elmi-tədqiqat işləri toxunan, kotoxunan, tenzor, jet ve koreper laylanmalarındakı diferensial-həndəsi strukturlar kimi istiqamətləri əhatə edir.

Baza çoxobrazlısında verilən hamar funksiyaların, vektor və tenzor meydanlarının, 1-formaların, simmetrik afin rabitələrin, Riman metrikalarının, diferensiallanmaların laylanmanın total fəzasında liftləri (o cümlədən, şaquli, horizontal, tam, diaqonal, bircins, g-liftlər) qurulmuş, laylanmaların total fəzasında bir sıra afinor strukturların (o cümlədən, sanki kompleks, parakompleks, f-struktur) inteqrallanma şərtləri müəyyən edilmişdir.

Hal-hazırda jet və koreper laylanmasının total fəzasında natural (təbii) metrikaların yeni sinfinin təyin olunması, əyrilik xassələrinin öyrənilməsi, həmçinin bu laylanmada simplektik strukturlar ailəsinin qurulması və müxtəlif liftlərlə bağlı məsələlərdə tətbiqi imkanlarının qiymətləndirilməsi üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Koreper laylanmasının həndəsəsi ilə ümumi qravitasiya nəzəriyyəsi və ümumi nisbilik nəzəriyyəsinin kvant prinsipləri arasındakı əlaqələrin müəyyən olunması qarşıya qoyulan əsas məsələlərdəndir.

 

Xəbərlər

BDU-nun magistraturasına qəbul olan şəxslərin qeydiyyatı başa çatır

BDU-nun magistraturasına qəbul olan şəxslərin qeydiyyatı başa çatır
18/07/2024

BDU Elmi Kitabxanasının oxucuları üçün “EBSCO Discovery Service”in xidmətlərindən ödənişsiz istifadə imkanı

BDU Elmi Kitabxanasının oxucuları üçün “EBSCO Discovery Service”in xidmətlərindən ödənişsiz istifadə imkanı
16/07/2024

BDU-da hibrid nanonaqillərin sintezi, tədqiqi və tətbiqi üzrə tədqiqatlar davam edir

BDU-da hibrid nanonaqillərin sintezi, tədqiqi və tətbiqi üzrə tədqiqatlar davam edir
15/07/2024