Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir!
Heydər Əliyev

All questions to the rector, academician Abel Maharramov can be sent to the email address sual@bsu.az. Find the answer on this website including this page.