Bakı Dövlət Universiteti

2014-2015-ci illər   üçün

Universitetdaxili   50+50 qrant proqramı

Universitetdaxili “50+50 qrant proqramı”na daxil olmuş müraciət sənədlərinin müsabiqə komissiyası tərəfindən qiymətləndirilməsinin nəticəsi

Fakültə________________________________________________

 

İddiaçının soyadı, adı, atasının adı____________________________________

________________________________________________________________

 

 

N

Göstəricilər

Bal göstəricisi

Əsas

Yardımçı

Layihənin dəyərləndirilməsi

1.

Layihənin mövzusunun  aktuallığı

(elan olunmuş prioritet istiqamətlər nəzərə alınmaqla)

10 bal (maksimum)

 

 

 

 

2.

Layihənin praktiki əhəmiyyəti

5 bal (maksimum)

 

3.

Layihənin nəzəri əhəmiyyəti

5 bal (maksimum)

 

4.

İstinad olunan ədəbiyyatın müasirliyi

5 bal (maksimum)

 

Əsas göstəricilər

1.

A-kateqoriyalı məqalə

3 bal

 

 

2.

B-kateqoriyalı məqalə

2 bal

 

3.

C-kateqoriyalı məqalə

1 bal

 

4.

Kollektiv qrantda rəhbər

3 bal

 

5.

Fərdi qrant

2 bal

 

6.

Kollektiv qrantda iştirakçı

1 bal

 

7.

Xarici ölkələrdə qeydə alınmış patent və tətbiq olunmuş nəticələr

5 bal

 

Yardımçı göstəricilər

8.

Digər məqalələr

1 bal

 

 

9.

Monoqrafiya

3 bal

 

10.

Dərslik

2 bal

 

11.

Dərs vəsaiti

1 bal

 

12.

Beynəlxalq konfrans təşkilatçısı

2 bal

 

13.

Beynəlxalq konfransda real iştirak

1 bal

 

14.

Ölkədaxilində qeydə alınmış patent və tətbiq olunmuş nəticələr

2 bal

 

 

CƏMİ BAL

 

 

 

Fakültə (ETİ) komissiyasının sədri: A.A.Soyadı

Fakültə (ETİ) komissiyasının katibi: A.A.Soyadı

Tarix: