Məmmədova Fəridə Qəzənfər qızı

Tutduğu vəzifə - 5-ci dərəcəli inspektor, ali təhsilli.

Vəzifə funksiyaları:

· Kafedralarda dərs yüklərinin bölgüsünün yoxlanması və təftişi;

· Dərs yükünün rektorluqda təsdiq edilməsindən sonra 1,5 ştatla, əvəzçiliklə və saathesabı qaydada tədris yükü ayrılan müəllimlərin sənədlərinin toplanması, siyahıların hazırlanmasını əmrləşdirmək üçün rektorluğa təqdim olunması;

· Saathesabı üzrə dərs aparan professor və müəllimlərə yerinə yetirilən yükün müqabilində əmək haqqının ödənilməsi barədə lazımi sənədlərin toplanması;

· Tədris posesi ilə bağlı olan əmrlərin və sərəncamların mətnlərinin hazırlanması;

· Tədris hissəsinə daxil olan məktub və ərizələrə müvafiq cavabların hazırlanması;