Sistem Proqramlaşdırma və İdarəetmə Sistemlərinin Avtomatlaşdirması şöbəsinin müdiri, İnformasiya texnologiyalari mərkəzi
İş telefonu: (994012)4390561
e-mail:ketrinalla56@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 15.01.1956- ci ildə Bakı şəhərində anadan olub
 • 1973-ci ildə 225 saylı Baki şəhər orta məktəbi bitirib
 • 1973-1981,ADU-nun indiki Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsi

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973 -1981, tələbə, Bakı Dövlət Universiteti, mexanika-riyaziyyat fakültəsi,riyaziyyatçı və riyaziyyat müəllimi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1981-1991-ci illər Azərbaycan Dövlət Universiteti Kompüter mərkəzində. „Nairi-3-1“ EHM-nın rəisi
 • 1980-1981-cı illər Xəzərdənizneftqazsənaye İttifaq üzrə İstehsalat Birliyinin Hesablama Mərkəzi, 13-dərəcəli mühəndis-proqramçı
 • 1977-1980 – cu illər Azərbaycan Politexnik İnstitutu, HTA fakutəsinin Sənaye Elektronikasi kafedrası, b.laboran.
 • 1974-1976 – cu illər Sovet Ordusunda əsgəri xidmət
 • 1973-1974– cu illər Azərb.SSR DİN 1-ÜHYH
 • Apardığı dərslər: Hesablama Riyaziyyatı kafedrasinda təqribi hesablama və informatikanın tədrisi.
 • 1991- ci ildən h.h. Komputer mərkəzi, indiki İnformasiya texnologiyaları mərkəzi, Sistem Proqramlaşdırma və İdarəetmə Sistemlərinin Avtomatlaşdirması şöbəsinin müdiri

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Moskva, P.Lumumba adina Xalqlar Dostluğu Universiteti, İdarəetmə Sistemlərinin Avtomatlaşdırılması laboratoriyasi, İş Yerlərinin Avtomatlaşdırılması (İYA), muhasibatliq sahəsində: Əmək Haqqı və Material Uçotu VBİS proqramlarının işlənib hazırlanması, BDU-də fəaliyyətdədir