Qədimova Zemfira Qüdrət qızı

Tutduğu vəzifə - baş laborant, ali təhsilli

Vəzifə funksiyaları:

Professor-müəllim heyətinin vəzifə tutmaq üçün müsabiqənin keririlməsi məqsədi ilə elanların hazırlanması və vəzifə tutmaq üçün namizədlərin sənədlərinin toplanması, qeydiyyata salınması, rəhbərliyə təqdim tdilməsi, fakültələrə göndərilməsi;

Həmin müsabiqə üçün elanların mətbuatda çapa hazırlanması;

Elan olunmuş müsabiqəyə əsasən fakültə Elmi Şurasında cəcvermənin nəticələrinə əsasən müvafiq vəzifəni tutanların Elmi Şuranın iclas protokolundan çıxarışları qəbul etmək və müsabiqənin nəticələrinin əmr lahiyəsini hazırlamaq;

BDU-nun Elmi Şurasında vakant vəzifə tutmaq məqsədi ilə müsabiqəyə təqdim olunan sənədlərin hazırlanması və keririlən müsabiqənin əmrləşdirilməsi;

Qış və yay imtahan sessiyasının yekunlarından sonra təşkil edilən münaqişə komissiyasının kərgüzarlıq işlərinin yerinə yetirilməsi;

Univtrsitet üzrə dərslərin boş keçməsi, əvəz edilməsi məsələəsrinin müzakirəsini kerirən Komissiyanın kargüzarlıq işlərinin yerinə yetirilməsi;