Pənahova Gülər Pənah qızı

Tutduğu vəzifə - baş laborant , f.e.n.

Vəzifə funksiyaları:

Fakültələrdən DİK-in üzvləri və sədrləri haqqında məlumatların toplanılması və fakültə DİK-nin tərkibinin əmrləşdirilməsi;

DİK sənədlərinin siyahisinin TN-ə göndərilməsini təşkil etmək;

Qış və yay imtahan sessiyalarına çıxarılan imtahan və yoxlamaların siyahısını fakültələrdən toplamaq, onları müvafiq ixtisasların tədris planları ilə yoxlamaq və təsdiq üçün təqdim etmək;

Çapa hazırlanan dərsliklərə, dərs vəsaitlərinə, proqramlara və metodik göstərişlərə qrif almaq üçün lazımi məktubların hazərlanması vəTN-ə göndərilməsi;

Dublikat diplomların verilməsi üçün Komissiyaya təqdim olunan sənədlərin hazırlanması və əmrləndirilməsi;

Bakalavr və magistr diplomlarının fakültələrə paylanmasının sənədləşdirilməsi;

Məzunların iş yerləri ilə təmin olunmaları üçün siyahıların TN-ə göndərilməsi və təyinat yerlərinin fakültələrə paylanması, təyinata aid materialların sənədləşdirilməsini təşkil etmək.