Quliyeva Məhin Məmməd qızı - metodist, f.e.n.

Vəzifə funksiyaları:

Müəllimənin stajkeçməyə göndərilməsi;

BDU-ya gələn stajorların qəbul edilməsi və əmrlərin hazırlanması;

Sessiyalar zamanı imtahan siyahılarının tədris planına əsasən yoxlanılması;

Koordinatorların sərəncamlarının hazırlanması;

Yekun Dövlət Attestasiyası komisiyalarının əmrləşdirilməsi.