Sadıqov Elşən Misirxan oğlu

Tutduğu vəzifə - baş metodist, ali təhsilli

Vəzifə funksiyaları:

· Dövlət Təhsil Standartlarının fakültələrdən toplanılması və TN-ə çatlırılması;

· Baza təhsil proqramlarının və yeni tədris planlarının fakültələrdən toplanması və TN-ə çatdırılması;

· Fakültələrdə hazırlanan işçi tədris planlarının toplanılması;

· Qış və yay imtahan sessiyaları müddətində imtahanların nəticələrinə aid hesabatların toplanması;

· Attestasiya və akrtditasiya üçün lazımi sənədlərin fakültələrdən toplanılması və TN-ə çatdırılması;

· Tədris prosesi ilə əlaqədar olan treninqlərin təşkil edilməsi;

· Boloniya prosesinə keçidlə əlaqədar olaraq fakültələrdən lazimi sənədləşmənin yoxlanılması və fakültələrə metodik köməkliyin göstərilməsi;

· TN-i ilə Universitet arasında tədris prosesinə aid olan sənədlərin mübadiləsi.