Tədris-Metodik Şura Bakı Dövlət Universitetində təhsil sahəsində dövlət siyasətinin reallaşdırılması və təhsil prosesi üzrə ümumi metodiki fəaliyyəti həyata keçirən orqandır. Şura öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Bakı Dövlət Universitetinin Əsasnaməsini və BDU rektorunun əmr və sərəncamlarını rəhbər tutur. Şuranın vəzifələrinə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində və yeni tədris metodlarının həyata keçirilməsində rektorluğa köməklik göstərmək, BDU üzrə tədris-metodiki işə rəhbərliyi həyata keçirmək və s. daxildir.
Şura müəyyən edilmiş vəzifələrə uyğun olaraq BDU-nun təhsil sahəsindəki fəaliyyətinin yüksəldilməsi üçün Dövlət Təhsil Standartlarının hazırlanmasında və təkmilləşdirilməsində iştirak etmək, fakültə TMŞ-nın fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək, illik hesabatları dinləmək, fənn proqramlarının hazırlanması, təminatı və fakültələrarası fəaliyyəti əlaqələndirmək, təlim və tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə açıq dərslər təşkil etmək, onun səmərəliliyinə nəzarət, analitik təhlillər və monitorinqlər aparmaq, mütərəqqi forma və metodların, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqinə köməklik göstərmək, fakültələrdə Dövlət Təhsil Standartlarının tələbinə uyğun olaraq dərslik, dərs vəsaiti, digər metodiki ədəbiyyatın yazılması və nəşrinə köməklik etmək, tədris vəsaitlərinə qrif vermək və s. kimi çoxsaylı funksiyaları həyata keçirir.
1980-ci illərdə yaradılmış Tədris-Metodik Şuraya 2003-cü ildən akademik Vasif Babazadə rəhbərlik edir. Hal-hazırda Tədris-Metodik Şuranın 17 üzvü fəaliyyət göstərir.

1.    Akademik V.M.Babazadə                 sədr
2.    Dosent V.Ə.Qasımov                       sədr müavini (Mexanika-riyaziyyat fakültəsi)
3.    Professor R.Q.Tağıyev                    elmi katib (Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi)
4.    Professor Ə.Ş.Abdinov                    üzv (Fizika fakültəsi)
5.    Professor S.E.Məmmədov             üzv (Kimya fakültəsi)
6.    Professor Z.M.Məmmədov             üzv (Biologiya fakültəsi)
7.    Dosent A.Q.Hüseynli                      üzv (Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
8.    Professor M.İ.Çıraqov                      üzv (Geologiya fakültəsi)
9.    Dosent H.B.Soltanova                     üzv (Coğrafiya fakültəsi)                   
10.   Professor M.Ə.Məmmədov           üzv (Filologiya fakültəsi)
11.   Dosent M.Q. Abdullayev                 üzv (Tarix fakültəsi)
12.   Dosent M.Ə.Əfəndiyev                   üzv (Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi)
13.   Professor M.N.Əliyev                     üzv (Hüquq fakültəsi)
14.   Professor C.Ə.Məmmədli            üzv (Jurnalistika fakültəsi)
15.   Dosent K.İ.Aslan                            üzv (Kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsi)
16.   Professor L.N.Qasımova             üzv (SEP fakültəsi)
17.   Professor M.D.Kazımov                üzv (Şərqşünaslıq fakültəsi)

Bakı Dövlət Universitetinin Tədris-Metodik Şurasının fəaliyyəti ilə bağlı ətraflı məlumatı aşağıdakı linkdən oxuya bilərsiniz:

http://muallim.edu.az/content/?category=arxiv&issue=05-2017&content_id=26