Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir!
Heydər Əliyev

Tədris-Metodik Şura Bakı Dövlət Universitetində təhsil sahəsində dövlət siyasətinin reallaşdırılması və təhsil prosesi üzrə ümumi metodiki fəaliyyəti həyata keçirən orqandır. Şura öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Bakı Dövlət Universitetinin Əsasnaməsini və BDU rektorunun əmr və sərəncamlarını rəhbər tutur. Şuranın vəzifələrinə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində və yeni tədris metodlarının həyata keçirilməsində rektorluğa köməklik göstərmək, BDU üzrə tədris-metodiki işə rəhbərliyi həyata keçirmək və s. daxildir.
Şura müəyyən edilmiş vəzifələrə uyğun olaraq BDU-nun təhsil sahəsindəki fəaliyyətinin yüksəldilməsi üçün Dövlət Təhsil Standartlarının hazırlanmasında və təkmilləşdirilməsində iştirak etmək, fakültə TMŞ-nın fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək, illik hesabatları dinləmək, fənn proqramlarının hazırlanması, təminatı və fakültələrarası fəaliyyəti əlaqələndirmək, təlim və tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə açıq dərslər təşkil etmək, onun səmərəliliyinə nəzarət, analitik təhlillər və monitorinqlər aparmaq, mütərəqqi forma və metodların, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqinə köməklik göstərmək, fakültələrdə Dövlət Təhsil Standartlarının tələbinə uyğun olaraq dərslik, dərs vəsaiti, digər metodiki ədəbiyyatın yazılması və nəşrinə köməklik etmək, tədris vəsaitlərinə qrif vermək və s. kimi çoxsaylı funksiyaları həyata keçirir.
1980-ci illərdə yaradılmış Tədris-Metodik Şuraya 2003-cü ildən akademik Vasif Babazadə rəhbərlik edir. Hal-hazırda Tədris-Metodik Şuranın 20 üzvü fəaliyyət göstərir.


1.    Akademik V.M.Babazadə                    sədr
2.    Dosent V.Ə.Qasımov                           sədr müavini (Mexanika-riyaziyyat fakültəsi)
3.    Dosent T.H.Təhməzova                      elmi katib
4.    Professor R.Q.Tağıyev                        üzv (Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi)
5.    Professor Ə.Ş.Abdinovü                     üzv (Fizika fakültəsi)
6.    Professor S.E.Məmmədov                 üzv (Kimya fakültəsi)
7.    Professor Z.M.Məmmədov                 üzv (Biologiya fakültəsi)
8.    Dosent H.B.Soltanova                         üzv (Coğrafiya fakültəsi)
9.    Professor M.İ.Çıraqov                        üzv (Geologiya fakültəsi)
10.    Dosent A.Q.Hüseyinli                       üzv (Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi)
11.    Professor M.Ə.Məmmədov             üzv (Filologiya fakültəsi)
12.    Professor N.C.Mehdiyeva               üzv (Tarix fakültəsi)
13.    Professor P.Q.Darabadi                  üzv (Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi)
14.    Professor M.N.Əliyev                       üzv (Hüquq fakültəsi)
15.    Professor C.Ə.Məmmədli              üzv (Jurnalistika fakültəsi)
16.    Dosent K.İ.Aslan                              üzv (Kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsi)
17.    Dosent Ə.B.Məmmədova               üzv (Şərqşünaslıq fakültəsi)
18.    Professor L.N.Qasımova               üzv (SEP fakültəsi)
19.    Professor Ç.H.Mirzəzаdə               üzv (İlahiyyat fakültəsi)

Bakı Dövlət Universitetinin Tədris-Metodik Şurasının fəaliyyəti ilə bağlı ətraflı məlumatı aşağıdakı linkdən oxuya bilərsiniz:

http://muallim.edu.az/content/?category=arxiv&issue=05-2017&content_id=26