BAKI UNİVERSİTETİNİN XƏBƏRLƏRİ: SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR

Elmi jurnal, 1922-ci ildən nəşr olunur

İSSN 1609-0586 (print)


Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına daxildir (http://www.aak.gov.az/jurnals/jurnals_2020.php).


Bakı universitetinin xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər
jurnalı ildə 4 dəfə dərc olunur. Jurnalda Azərbaycan, rus və ingilis dillərində, hüquq sahəsini bütövlükdə, fəlsəfə, iqtisadiyyat, psixologiya, sosiologiya, polotologiya və digər sahələrə həsr olunmuş, əvvəllər dərc оlunmamış məlumat, tədqiqat və icmal xarakterli məqalələr çap edilir. Jurnalda məqalə dərc emək üçün müəlliflərdən çap haqqı tələb olunmur, məqalələrə baxış sərbəst və ödənişsizdir. Jurnalda həmçinin konfrans materialları dərc olunur. Jurnalda məqalələr ən azı 2 dəfə rəydən keçdikdən sonra dərc olunur. Çap olunan bütün məqalələr jurnalın saytında arxiv bölməsində saxlanılır.

© Bakı universitetinin xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər


Redaksiya heyəti:

Məlikova M.F.- redaktor (Bakı Dövlət Universiteti)
Vahidov F.Q.. - redaktor müavini (Bakı Dövlət Universiteti)
Hacıyev Z.C.- (məsul katib) (Bakı Dövlət Universiteti)
Abbasbəyli A.N. (Bakı Dövlət Universiteti)
Əhmədov Ə.C. (Bakı Dövlət Universiteti)
Əliyev B.H. (Bakı Dövlət Universiteti)
Əlizadə H.Ə. (Bakı Dövlət Universiteti)
İsmayılov R.R. (Bakı Dövlət Universiteti)
Məhərrəmov A.M. (Bakı Dövlət Universiteti)
Qasımov A.M. (Bakı Dövlət Universiteti)
Məmmədov R.F. (Bakı Dövlət Universiteti)
Rüstəmov İ.Ə. (Bakı Dövlət Universiteti)
Səməndərov F.Y. (Bakı Dövlət Universiteti)
Əliyev Ə.İ. (Bakı Dövlət Universiteti)
Həsənalıyev Z.M (Bakı Dövlət Universiteti)
Əliyeva K.R (Bakı Dövlət Universiteti)

Arxiv

2005-2015


2016 - №1, №2, №3, №4
2017 - №1, №2, №3, №4
2018 - №1, №2, №3, №4
2019 - №1, №2, №3, №4

2020 - №1, №2, №3, №4

2021 - №1, №2, №3, №4

2022 - №1, №2, №3, №4

2023 - №1, №2, №3