BAKI UNİVERSİTETİNİN XƏBƏRLƏRİ: TƏBİƏT ELMLƏRİ

Elmi jurnal, 1922-ci ildən nəşr olunur

İSSN 1609-0586 (print)


Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına daxildir (http://www.aak.gov.az/jurnals/jurnals_2020.php).


Bakı universitetinin xəbərləri: Təbiət elmləri
jurnalı ildə 4 dəfə dərc olunur. Jurnalda Azərbaycan, rus və ingilis dillərində, kimya, biologiya, geologiya, coğrafiya və və digər sahələrə həsr olunmuş, əvvəllər dərc оlunmamış məlumat, tədqiqat və icmal xarakterli məqalələr çap edilir. Jurnalda məqalə dərc emək üçün müəlliflərdən çap haqqı tələb olunmur, məqalələrə baxış sərbəst və ödənişsizdir. Jurnalda həmçinin konfrans materialları dərc olunur. Jurnalda məqalələr ən azı 2 dəfə rəydən keçdikdən sonra dərc olunur. Çap olunan bütün məqalələr jurnalın saytında arxiv bölməsində saxlanılır.

© Bakı universitetinin xəbərləri: Təbiət elmləri


Redaksiya heyəti:

Babazadə V.M.- redaktor (Bakı Dövlət Universiteti)
Əhmədov E.İ.- redaktor müavini(Bakı Dövlət Universiteti)
Ömərov Y.A.- (məsul katib) (Bakı Dövlət Universiteti)
Babanlı M.B. (Bakı Dövlət Universiteti)
Bayramov M.R. (Bakı Dövlət Universiteti)
Goyçaylı Ş.Y. (Bakı Dövlət Universiteti)
Xasayev A.İ. (Bakı Dövlət Universiteti)
İmanov F.Ə. (Bakı Dövlət Universiteti)
Quliyev A.Ə. (Bakı Dövlət Universiteti)
Məhərrəmov M.N. (Bakı Dövlət Universiteti)
Mustafayev Q.T. (Bakı Dövlət Universiteti)
Əzizov A.Ə (Bakı Dövlət Universiteti)
Sadıqova N.A. (Bakı Dövlət Universiteti)
Hacıyeva S.R. (Bakı Dövlət Universiteti)
Şəmilov N.T. (Bakı Dövlət Universiteti)

Arxiv

2005-2015

2016 - №1, №2, №3, №4

2017 - №1, №2, №3, №4

2018 - №1, №2, №3, №4

2019 - №1, №2, №3, №4

2020 - №1, №2, №3, №4

2021 - №1, №2, №3, №4

2022 - №1, №2, №3, №4

2023 - №1, №2, №3, №4