BAKI DÖVLƏT UNİVETRSİTETİNİN  ELMİ  ŞURA  ÜZVLƏRİNİN  
SİYAHISI

1. BABAYEV ELÇİN SƏFƏRALI OĞLU (SƏDR)        
2. ƏLİYEVA İRADƏ NÜRƏDDİN QIZI (SƏDR MÜAVİNİ)        
3. KAZIMZADƏ AYDIN HƏSƏN OĞLU        
4. RAMAZANLI NƏBİ ƏHMƏD OĞLU        
5. SALMANOV VAQİF MÜSEYİB  OĞLU (ELMİ KATİB)        
6. ABBASBƏYLİ  AĞALAR NƏRİMAN OĞLU        
7. ABBASOV ABBAS QURBAN OĞLU        
8. ABDULLAYEV  MEHMAN QƏHRƏMAN OĞLU        
9. AĞAMİRZƏYEV ƏLİŞ ÇOBAN OĞLU        
10. ALLAHYAROV  NİHAD VÜQAR OĞLU        
11. ASLANOVA  RƏBİYYƏT  NURULLA QIZI        
12. BABAZADƏ VASİF MƏMMƏDAĞA OĞLU        
13. BABAYEVA FİRUZƏ HÜSÜ QIZI        
14. BAĞIROV ARİF RƏŞİD OĞLU        
15. BAYRAMOV MUSA RZA OĞLU        
16. CABAROV RƏŞAD ELDAR OĞLU        
17. ÇIRAQOV MƏMMƏD İSA OĞLU        
18. ƏBDÜLVAHABOVA SACİDƏ QAFAR QIZI        
19. ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ OĞLU        
20. ƏLİYEVA KAMİLƏ RAMİZ QIZI        
21. ƏLİYEV VÜQAR  ZİFƏR OĞLU        
22. ƏHMƏDOV NAMİK ABDULƏVVƏL OĞLU        
23. ƏLİYEV FİKRƏT ƏHMƏDƏLİ OĞLU        
24. ƏLİYEV ƏMİR İBRAHİM OĞLU        
25. ƏLİYEV ƏLƏKBƏR ƏLİAĞA OĞLU        
26. ƏLİZADƏ HİKMƏT ƏBDÜL OĞLU        
27. ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU        
28. ƏZİZOV ELXAN ZƏKƏRİYYƏ OĞLU        
29. ƏZİZOV ƏYYUB TEYMUR OĞLU        
30. GÖYÇAYLI  ŞÖVQİ YUSIF ZIYA OĞLU        
31. HACIYEVA SEVİNC RAFİQ QIZI        
32. HƏSƏNALIYEV ZEYNAL MƏDƏT OĞLU        
33. HƏSƏNOV RALFRİD ƏHƏD OĞLU        
34. HÜSEYNOV  MAHİR ARİF OĞLU        
35. HƏSƏNOV TAPDIQ GÜLƏHMƏD OĞLU        
36. HÜSEYNOV  ƏLİ  HƏSƏN OĞLU        
37. HÜSEYNBƏYLİ  LƏMAN RÖVŞƏN QIZI        
38. XƏLƏFOV ABUZƏR ALI OĞLU        
39. ORUCƏLİYEVA GÜNEL İSGƏNDƏR QIZI        
40. İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU        
41. İSMAYILOVA NİGAR NÜRƏDDİN QIZI        
42. İSAYEVA  NƏZAKƏT XURŞUD QIZI        
43. İSGƏNDƏROV ANAR CAMAL OĞLU        
44. İSMAYILOV NİCAT İSMAYIL OĞLU        
45. İSGƏNDƏROV NİZAMƏDDİN ŞİRİN OĞLU        
46. KAZIMOV MEHDİ DAVUD OĞLU        
47. MEHDİYEV MƏHƏMMƏD FƏRMAN OĞLU        
48. MEHDİYEVA QALİNA YURYEVNA        
49. MƏLİKOVA MƏSUMƏ FAZİL QIZI        
50. MƏHƏRRƏMOV AMİL MƏMMƏDƏLİ OĞLU        
51. MƏMMƏDLİ CAHANGİR ƏBDULƏLİ OĞLU        
52. MƏMMƏDOVA AFƏT OKTAY QIZI        
53. MƏMMƏDOV  ELÇİN   ƏLİ OĞLU        
54. MƏMMƏDOV  ELÇİN  HÜSEYN OĞLU        
55. MƏMMƏDOV  HÜSEYN MİKAYIL  OĞLU        
56. MƏMMƏDOVA  MƏHLUQƏ ARİF QIZI        
57. MƏMMƏDOVA  ŞƏKƏR  İDAYƏT QIZI        
58. MƏMMƏDOV  ZİYƏDDİN  MAHMUD OĞLU        
59. MƏMMƏDOV ÇİNGİZ  AĞAMUSA OĞLU        
60. MİRZƏYEV  MİRZƏ  RƏŞİD OĞLU        
61. MUXTAROVA ƏSMƏD İMAMMƏMMƏD QIZI         
62. MURADOV MUSTAFA  BAYRAM OĞLU        
63. MÜTƏLLİMOV TƏHSİN MÜTƏLLİM OĞLU        
64. MÜTƏLLİMOV MÜTƏLLİM  MİRZƏƏHMƏD  OĞLU        
65. NAĞIYEV ƏLİ  MEHDİ OĞLU        
66. PƏNAHOV ŞAHİN MƏHƏMMƏD OĞLU        
67. PAŞAYEVA ƏDİBƏ MİR CƏLAL QIZI        
68. PAŞAYEVA NƏRGİZ ARİF QIZI        
69. QURBANOV ELŞAD MƏCNUN OĞLU         
70. QASIMOV VAQİF ƏLİ-MUXTAR OĞLU        
71. QASIMOVA LƏZİFƏ NAĞI QIZI        
72. QURBANOV AZAD İSA OĞLU        
73. RAMAZANOV MƏHƏMMƏDƏLİ ƏHMƏD OĞLU        
74. RƏCƏBOV MƏMMƏD  RƏCƏB OĞLU        
75. RƏHİMOV  SƏDİYAR  SOLTAN  OĞLU        
76. RÜSTƏMOV İZZƏT ƏŞRƏF OĞLU        
77. RÜSTƏMOV RÜFƏT ƏŞRƏF OĞLU        
78. RÜSTƏMOV ARİF SƏDİ OĞLU        
79. SADAYEV ƏZBƏR ŞAMI OĞLU        
80. SADIQOV TOFİQ MÜSEYİB OĞLU        
81. SƏLİMOV KAMİL  NAZİM OĞLU        
82. ŞƏMİLOV NAZİM TELMAN OĞLU        
83. ŞİRİNOV İSLAM MƏHƏRRƏM OĞLU        
84. TAĞIYEV RAFİQ QƏLƏNDƏR OĞLU        
85. VƏLİYEV ŞAMİL QİYAS OĞLU        
86. YAQUBOV MƏHƏMMƏD HAQVERDİ OĞLU        
87. ZEYNALOV İBRAHİM XUDAVERDİ OĞLU