BAKI DÖVLƏT UNİVETRSİTETİNİN  ELMİ  ŞURA  ÜZVLƏRİNİN  
SİYAHISI

 1. BABAYEV ELÇİN SƏFƏRALI OĞLU (SƏDR)
 2. KAZIMZADƏ AYDIN HƏSƏN OĞLU
 3. RAMAZANLI NƏBİ ƏHMƏD OĞLU
 4. SALMANOV VAQİF MÜSEYİB  OĞLU (ELMİ KATİB)
 5. ABBASBƏYLİ  AĞALAR NƏRİMAN OĞLU
 6. ABBASOV ABBAS QURBAN OĞLU
 7. ABDULLAYEV  MEHMAN QƏHRƏMAN OĞLU
 8. AĞAMİRZƏYEV ƏLİŞ ÇOBAN OĞLU
 9. ALLAHYAROV  NİHAD VÜQAR OĞLU
 10. ASLANOVA  RƏBİYYƏT  NURULLA QIZI
 11. BABAZADƏ VASİF MƏMMƏDAĞA OĞLU
 12. BABAYEVA FİRUZƏ HÜSÜ QIZI
 13. BAĞIROV ARİF RƏŞİD OĞLU
 14. BAYRAMOV MUSA RZA OĞLU
 15. CABAROV RƏŞAD ELDAR OĞLU
 16. ÇIRAQOV MƏMMƏD İSA OĞLU
 17. ƏBDÜLVAHABOVA SACİDƏ QAFAR QIZI
 18. ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ OĞLU
 19. ƏLİYEVA KAMİLƏ RAMİZ QIZI
 20. ƏLİYEV VÜQAR  ZİFƏR OĞLU
 21. ƏHMƏDOV NAMİK ABDULƏVVƏL OĞLU
 22. ƏLİYEV FİKRƏT ƏHMƏDƏLİ OĞLU
 23. ƏLİYEV ƏMİR İBRAHİM OĞLU
 24. ƏLİYEV ƏLƏKBƏR ƏLİAĞA OĞLU
 25. ƏLİZADƏ HİKMƏT ƏBDÜL OĞLU
 26. ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU
 27. ƏZİZOV ELXAN ZƏKƏRİYYƏ OĞLU
 28. ƏZİZOV ƏYYUB TEYMUR OĞLU
 29. GÖYÇAYLI  ŞÖVQİ YUSIF ZIYA OĞLU
 30. HACIYEVA SEVİNC RAFİQ QIZI
 31. HƏSƏNALIYEV ZEYNAL MƏDƏT OĞLU
 32. HƏSƏNOV RALFRİD ƏHƏD OĞLU
 33. HÜSEYNOV  MAHİR ARİF OĞLU
 34. HƏSƏNOV TAPDIQ GÜLƏHMƏD OĞLU
 35. HÜSEYNOV  ƏLİ  HƏSƏN OĞLU
 36. HÜSEYNBƏYLİ  LƏMAN RÖVŞƏN QIZI
 37. ORUCƏLİYEVA GÜNEL İSGƏNDƏR QIZI
 38. İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU
 39. İSMAYILOVA NİGAR NÜRƏDDİN QIZI
 40. ƏFƏNDİYEVA MƏHLUQƏ ŞÖVKƏT QIZI
 41. İSGƏNDƏROV ANAR CAMAL OĞLU
 42. İSMAYILOV NİCAT İSMAYIL OĞLU
 43. İSGƏNDƏROV NİZAMƏDDİN ŞİRİN OĞLU
 44. KAZIMOV MEHDİ DAVUD OĞLU
 45. MEHDİYEV MƏHƏMMƏD FƏRMAN OĞLU
 46. MEHDİYEVA QALİNA YURYEVNA
 47. MƏLİKOVA MƏSUMƏ FAZİL QIZI
 48. MƏMMƏDLİ CAHANGİR ƏBDULƏLİ OĞLU
 49. MƏMMƏDOVA AFƏT OKTAY QIZI
 50. MƏMMƏDOV  ELÇİN   ƏLİ OĞLU
 51. MƏMMƏDOV  ELÇİN  HÜSEYN OĞLU
 52. MƏMMƏDOV  HÜSEYN MİKAYIL  OĞLU
 53. MƏMMƏDOVA  MƏHLUQƏ ARİF QIZI
 54. MƏMMƏDOVA  ŞƏKƏR  İDAYƏT QIZI
 55. MƏMMƏDOV  ZİYƏDDİN  MAHMUD OĞLU
 56. ÖMƏROVA SƏBİNƏ NOVRUZ QIZI
 57. MİRZƏYEV  MİRZƏ  RƏŞİD OĞLU
 58. MUXTAROVA ƏSMƏD İMAMMƏMMƏD QIZI
 59. MURADOV MUSTAFA  BAYRAM OĞLU
 60. MÜTƏLLİMOV TƏHSİN MÜTƏLLİM OĞLU
 61. MÜTƏLLİMOV MÜTƏLLİM  MİRZƏƏHMƏD  OĞLU
 62. NAĞIYEV ƏLİ  MEHDİ OĞLU
 63. PƏNAHOV ŞAHİN MƏHƏMMƏD OĞLU
 64. PAŞAYEVA ƏDİBƏ MİR CƏLAL QIZI
 65. PAŞAYEVA NƏRGİZ ARİF QIZI
 66. QURBANOV ELŞAD MƏCNUN OĞLU
 67. QASIMOV VAQİF ƏLİ-MUXTAR OĞLU
 68. QASIMOVA LƏZİFƏ NAĞI QIZI
 69. BAYRAMOV ƏLƏMDAR QƏNBƏR OĞLU
 70. RƏCƏBOV MƏMMƏD  RƏCƏB OĞLU
 71. RƏHİMOV  SƏDİYAR  SOLTAN  OĞLU
 72. RÜSTƏMOV İZZƏT ƏŞRƏF OĞLU
 73. RÜSTƏMOV RÜFƏT ƏŞRƏF OĞLU
 74. RÜSTƏMOV ARİF SƏDİ OĞLU
 75. RÜSTƏMOV RAFAİL RAUF OĞLU
 76. SADIQOV TOFİQ MÜSEYİB OĞLU
 77. SƏLİMOV KAMİL  NAZİM OĞLU
 78. ŞƏMİLOV NAZİM TELMAN OĞLU
 79. ŞİRİNOV İSLAM MƏHƏRRƏM OĞLU
 80. TAĞIYEV RAFİQ QƏLƏNDƏR OĞLU
 81. VƏLİYEV ŞAMİL QİYAS OĞLU
 82. YAQUBOV MƏHƏMMƏD HAQVERDİ OĞLU
 83. ZEYNALOV İBRAHİM XUDAVERDİ OĞLU