BDU-NUN ELMİ ŞURASININ ÜZVLƏRİ

 1. BABAYEV ELÇİN SƏFƏRALI OĞLU (SƏDR)
 2. ƏLİYEVA İRADƏ NÜRƏDDİN QIZI (SƏDR MÜAVİNİ)
 3. KAZIMZADƏ AYDIN HƏSƏN OĞLU
 4. RAMAZANLI NƏBİ ƏHMƏD OĞLU
 5. SALMANOV VAQİF MÜSEYİB  OĞLU  (ELMİ KATİB)
 6. ABBASBƏYLİ  AĞALAR NƏRİMAN OĞLU
 7. ABBASOV ABBAS QURBAN OĞLU
 8. ABDULLAYEV  MEHMAN QƏHRƏMAN OĞLU
 9. AĞAMİRZƏYEV ƏLİŞ ÇOBAN OĞLU
 10. ASLANOVA  RƏBİYYƏT  NURULLA QIZI
 11. BABAZADƏ VASİF MƏMMƏDAĞA OĞLU
 12. BABAYEVA FİRUZƏ HÜSÜ QIZI
 13. BAYRAMOV MUSA RZA OĞLU
 14. ÇIRAQOV MƏMMƏD İSA OĞLU
 15. EYVAZLI CƏFƏR VAQİF OĞLU
 16. ƏBDÜLVAHABOVA SACİDƏ QAFAR QIZI
 17. ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ OĞLU
 18. ƏLİYEVA KAMİLƏ RAMİZ QIZI
 19. ƏLİYEV VÜQAR  ZİFƏR OĞLU
 20. ƏFƏNDİYEVA İZZƏT MƏMMƏD QIZI
 21. ƏHMƏDOV NAMİK ABDULƏVVƏL OĞLU
 22. ƏLİYEV FİKRƏT ƏHMƏDƏLİ OĞLU
 23. ƏLİYEV İSMAYIL ƏHMƏDƏLİ OĞLU
 24. ƏLİYEV ƏMİR İBRAHİM OĞLU
 25. ƏLİYEV ƏLƏKBƏR ƏLİAĞA OĞLU
 26. ƏLİZADƏ HİKMƏT ƏBDÜL OĞLU
 27. ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU
 28. ƏZİZOV ELXAN ZƏKƏRİYYƏ OĞLU
 29. ƏZİZOV ƏYYUB TEYMUR OĞLU
 30. GÖYÇAYLI  ŞÖVQİ YUSIF ZIYA OĞLU
 31. HACIYEVA SEVİNC RAFİQ QIZI
 32. HƏSƏNALIYEV ZEYNAL MƏDƏT OĞLU
 33. HƏSƏNOV RALFRİD ƏHƏD OĞLU
 34. HƏSƏNOV TAPDIQ GÜLƏHMƏD OĞLU
 35. HÜSEYNOV QASIM ZÜLFƏLİ OĞLU
 36. HÜSEYNOV  ƏLİ  HƏSƏN OĞLU
 37. XƏLƏFOV ABUZƏR ALI OĞLU
 38. İBRAHİMOVA PƏRVANƏ YƏHYA QIZI
 39. İBRAHİMOVA SARA HÖKMULLA QIZI
 40. İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU
 41. İSAYEVA  NƏZAKƏT XURŞUD QIZI
 42. İSGƏNDƏROV ANAR CAMAL OĞLU
 43. İSGƏNDƏROV NİZAMƏDDİN ŞİRİN OĞLU
 44. KAZIMOV MEHDİ DAVUD OĞLU
 45. KƏRİMOV İSMAYIL ZAUR OĞLU
 46. MEHDİYEV MƏHƏMMƏD FƏRMAN OĞLU
 47. MEHDİYEVA QALİNA YURYEVNA
 48. MƏLİKOVA MƏSUMƏ FAZİL QIZI
 49. MƏHƏRRƏMOV AMİL MƏMMƏDƏLİ OĞLU
 50. MƏMMƏDƏLİYEV VASİM MƏMMƏDƏLİ OĞLU
 51. MƏMMƏDLİ CAHANGİR ƏBDULƏLİ OĞLU
 52. MƏMMƏDOVA AFƏT OKTAY QIZI
 53. MƏMMƏDOV  ELÇİN   ƏLİ OĞLU
 54. MƏMMƏDOV  ELÇİN  HÜSEYN OĞLU
 55. MƏMMƏDOVA  MƏXLUQƏ ARİF QIZI
 56. MƏMMƏDOVA  ŞƏKƏR  İDAYƏT QIZI
 57. MƏMMƏDOV  ZİYƏDDİN MAHMUD OĞLU
 58. MUXTAROVA ƏSMƏD İMAMMƏMMƏD QIZI
 59. MURADOV MUSTAFA  BAYRAM OĞLU
 60. MÜTƏLLİMOV TƏHSİN MÜTƏLLİM OĞLU
 61. MÜTƏLLİMOV MÜTƏLLİM MİRZƏƏHMƏD OĞLU
 62. NAĞIYEV ƏLİ  MEHDİ OĞLU
 63. PAŞAYEVA ƏDİBƏ MİR CƏLAL QIZI
 64. PAŞAYEVA NƏRGİZ ARİF QIZI
 65. QURBANOV ELŞAD MƏCNUN OĞLU
 66. QASIMOV VAQİF ƏLİ-MUXTAR OĞLU
 67. QASIMOVA LƏZİFƏ NAĞI QIZI
 68. QƏNBƏROV DAŞQIN MƏCİD OĞLU
 69. QULİYEV AKİF ƏLƏKBƏR OĞLU
 70. QURBANOV AZAD İSA OĞLU
 71. RAMAZANOV MƏHƏMMƏDƏLİ ƏHMƏD OĞLU
 72. RƏHİMOVA GÜLHEYRAN HƏSƏN QIZI
 73. RƏHİMOV  SƏDİYAR  SOLTAN  OĞLU
 74. RÜSTƏMOV İZZƏT ƏŞRƏF OĞLU
 75. RÜSTƏMOV RÜFƏT ƏŞRƏF OĞLU
 76. RÜSTƏMOV ARIF  SƏDİ OĞLU
 77. SADAYEV ƏZBƏR ŞAMI OĞLU
 78. SADIQOV TOFİQ MÜSEYİB OĞLU
 79. SƏMƏNDƏROV FİRUDİN YUSİF OĞLU
 80. SƏLİMOV KAMİL  NAZİM OĞLU
 81. ŞƏMİLOV NAZİM TELMAN OĞLU
 82. ŞİRİNOV İSLAM MƏHƏRRƏM OĞLU
 83. ŞİRİYEV FİKRƏT ABUZƏR OĞLU
 84. ŞİRİYEV  NAZİM ATAXAN OĞLU
 85. TAĞIYEV RAFİQ QƏLƏNDƏR OĞLU
 86. VƏLİYEV ŞAMİL QİYAS OĞLU
 87. YAQUBOV MƏHƏMMƏD HAQVERDİ OĞLU
 88. ZEYNALOV İBRAHİM XUDAVERDİ OĞLU