Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir!
Heydər Əliyev

BDU üzrə 19 dekabr 2016-ci il tarixli R-114 nömrəli əmrlə təsdiq edilmişdir

 1. Prof. Əliyeva İradə Nürəddin qızı (sədr müavini) - Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor
 2. Prof. Vaqif Museyib oğlu Salmanov (elmi katib) - Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının müdiri
 3. AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Kazımzadə Aydın Həsən oğlu - Elm və innovasiyalar üzrə prorektor
 4. Prof. Hacıyev Sani Tofiq oğlu - Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektor
 5. T.e.n. Ramazanlı Nəbi Əhməd oğlu - İqtisadi və təsərrüfat işləri üzrə prorektor
 6. Dos. Mehrabov Vüqar Abdulla oğlu - Ümumi işlər üzrə prorektor
 7. Akademik Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu - Üzvi kimya kafedrasının müdiri
 8. Akademik Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu - Tətbiqi riyaziyyat ETİ-nin direktoru
 9. Akademik Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu - İlahiyyat fakültəsinin dekanı
 10. Akademik Babazadə Vasif Məmmədağa oğlu - Tədris Metodiki Şuranın sədri
 11. Akademik Paşayeva Nərgiz Arif qızı - Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri
 12. AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Qurbanov Elşad Məcnun oğlu - Botanika kafedrasının müdiri
 13. Akademik Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu - Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı
 14. AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Məlikova Məsumə Fazil qızı - Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi tarixi kafedrasının müdiri
 15. AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Mütəllimov Təhsin Mütəllim oğlu - Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru
 16. AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu - Psixologiya kafedrasının müdiri
 17. Prof. Məhərrəmov Amil Məmmədəli oğlu - İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrasının müdiri
 18. Prof. Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu - Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri
 19. Prof. Bayramov Musa Rza oğlu - Neft kimyası vı kimya texnologiyası kafedrasının müdiri
 20. Prof. Paşayeva Ədibə Mir Cəlal qızı - Rus dili (humanitar fakültələr) kafedrasının müdiri
 21. Prof. Çıraqov Məmməd İsa oğlu - Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya kafedrasının müdiri
 22. Prof. Əfəndiyev Vüsət Əmir oğlu - Azərbaycan coğrafiyası kafedrasının müdiri
 23. Prof. Əhmədov Namik Abduləvvəl oğlu - Pizika Problemləri ETİ-nin baş elmi işçisi
 24. Prof. Əliyev Əmir İbrahim oğlu - Hüquq fakültəsinin dekanı
 25. Prof.  Səlimov Kamil Nazim oğlu - Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrasının müdiri
 26. Prof. Hüseynov Əli Həsən oğlu - Yarımkeçiricilər kafedrasının professoru
 27. Prof. Əliyev İsmayıl Əhmədəli oğlu - Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrasının müdiri
 28. Prof. Əliyeva Kamilə Ramiz qızı - Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasınəın müdiri
 29. Prof. Vəliyev Şamil Qiyas oğlu - Mətbuat tarixi kafedrasının müdiri
 30. Prof. Tağıyev Rafiq Qələndər oğlu - Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasının müdiri
 31. Prof. Mütəllimov Mütəllim Mirzəəhməd oğlu - Tətbiqi riyaziyyat ETİ-nin şöbə müdiri
 32. Prof. Əlizadə Hikmət Əbdül oğlu - Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin dekanı
 33. Prof. Əzizov Abdulsəyid Əbdülhəmid oğlu - Kimya fakültəsinin dekanı
 34. Prof. Göyçaylı Şövqi Yusif Ziya oğlu - Coğrafi ekologiya kafedrasının müdiri
 35. Prof. Hacıyev Aqil Cəfər oğlu - Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri
 36. Prof. Hacıyeva Sevinc Rafiq qızı - Ekoloji kimya kafedrasının müdiri
 37. Prof. Əliyev Ələkbər Əliağa oğlu - İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırılması kafedrasının müdiri
 38. Prof. Əbdülvahabova Sacidə Qafar qızı - Maddə quruluşu kafedrasının professoru
 39. Prof. Həsənalıyev Zeynal Mədət oğlu - Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı
 40. Prof. Həsənov Ralfrid Əhəd oğlu - Biofizika və molekulyar biologiya kafedrasının müdiri
 41. Prof. Həsənov Tapdıq Güləhməd oğlu - İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrasının müdiri
 42. Prof. Hüseynov Qasım Zülfəli oğlu - Gənc istedadlar liseyinin direktoru
 43. Prof. İlyaslı Teymur Məmməd oğlu - Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının müdiri
 44. Prof. İsgəndərov Anar Camal oğlu - Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının müdiri
 45. Prof. İsgəndərov Nizaməddin Şirin oğlu - Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı
 46. Prof. Kazımov Mehdi Davud oğlu - İran filologiyası kafedrasının müdiri
 47. Prof. Mehdiyeva Qalina Yuryevna - Hesablama riyaziyyatı kafedrasının müdiri
 48. Prof. Məmmədli Cahangir Əbduləli oğlu - Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müdiri
 49. Prof. Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı - Türk xalqları tarixi kafedrasının müdiri
 50. Prof. Qasımov Vaqif Əli-Muxtar oğlu - Cəbr və həndəsə kafedrasının müdiri
 51. Prof. Qasımova Ləzifə Nağı qızı - Pedaqogika kafedrasının müdiri
 52. Prof. Quliyev Akif Ələkbər oğlu - Biologiya fakültəsinin dekanı
 53. Prof. Qurbanova Məlahət Müsrət qızı - Tədris Elektron Mərkəzinin direktoru
 54. Prof. Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu - Fizika fakültəsinin dekanı
 55. Prof. Rüstəmov İzzət Əşrəf oğlu - Sosiologiya kafedrasının müdiri
 56. Prof. Rüstəmov Rüfət Əşrəf oğlu - Türk filologiyası kafedrasının müdiri
 57. Prof. Səməndərov Firudin Yusif oğlu - Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının müdiri
 58. Prof. Şəmilov Nazim Telman oğlu - Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin dekanı
 59. Prof. Xələfov Abuzər Alı oğlu - Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri
 60. Prof. Yaqubov Məhəmməd Haqverdi oğlu - İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrasının müdiri
 61. Prof. Aslanova Rəbiyyət Nurulla qızı - Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrasının müdiri
 62. Dos. Əzizov Əyyub Teymur oğlu - Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri
 63. Dos. Əliyev Vüqar Zifər oğlu - Jurnalistika fakültəsinin dekanı
 64. Dos. Abbasov Abbas Qurban oğlu - İngilis dili (təbiət fakültələri) kafedrasının müdiri
 65. Dos. Əfəndiyeva İzzət Məmməd qızı - Elmi Tədqiqat Hissəsinin rəisi
 66. Dos. Əzizov Elxan Zəkəriyyə oğlu - Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı
 67. Dos. Məmmədova Şəkər İdayət qızı - Coğrafiya fakültəsinin dekanı
 68. Dos. Məmmədova Afət Oktay qızı - Magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri
 69. Dos. Mirzəzadə Çimnaz Hadi qızı - Dillər kafedrasının müdiri
 70. Dos. Qurbanov Azad İsa oğlu - Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dekanı
 71. Dos. Rzayev Azad Əhməd oğlu - Tarix fakültəsinin dekanı
 72. Dos. Şiriyev Fikrət Abuzər oğlu - Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri
 73. Dos. Məmmədov Elçin Hüseyn oğlu - Filologiya fakültəsinin dekanı
 74. Dos. Abdullayev Mehman Qəhrəman oğlu - Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri
 75. Dos. Məmmədova Məxluqə Arif qızı - Geologiya fakültəsinin dekanı
 76. Dos. Məmmədov Ziyəddin Mahmud oğlu - Biokimya və biotexnologiya kafedrasının professoru
 77. Dos. İbrahimova Pərvanə Yəhya qızı - Mətbuat və informasiya şöbəsinin müdiri
 78. Dos. Qənbərov Daşqın Məcid oğlu - Tələbə Həmkarlar İttifaqı komitəsinin sədri
 79. T.e.n. Sadayev Əzbər Şamı oğlu - İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin müdiri
 80. Babayeva Firuzə Hüsü qızı - Baş mühasib
 81. Rəhimova Gülheyran Həsən qızı - Xarici tələbələrlə iş üzrə dekan
 82. Əliyeva Kəmalə İsmayıl qızı - Ümumi şöbənin müdiri
 83. İbrahimova Sara Hökmulla qızı - Elmi Kitabxananın direktoru
 84. Əhədova Təranə Fəyyaz qızı - Kadrlar şöbəsinin müdiri
 85. Sadıqov Tofiq Müseyib oğlu - Baş hüquqşünas
 86. Şirinov İslam Məhərrəm oğlu - Bakı Universiteti Nəşriyyatının direktoru
 87. Kərimov İsmayıl Zaur oğlu - Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri