Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir!
Heydər Əliyev

Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi üzrə ixtisaslar


Bakalavriat

Beynəlxalq münasibətlər

Dünya iqtisadiyyatı

İqtisadiyyat

 

Magistratura

Beynəlxalq münasibətlər (sahələr üzrə)

Müasir dövrdə Yaxın və orta Şərq ölkələrinin xarici siyasəti

Gömrük işinin təşkili

İqtisadi nəzəriyyə

 

Doktorantura (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

Beynəlxalq münasibətlərin və qlobal inkişafın siyasi problemləri

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarəedilməsi

Siyasətin nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi