Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi üzrə ixtisaslar


Bakalavriat

Beynəlxalq münasibətlər
Dünya iqtisadiyyatı
İqtisadiyyat
Politologiya
Dövlət və ictimai münasibətlər
Menecment

 

Magistratura

Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya
Müasir dövrdə Yaxın və Orta şərq ölkələrinin xarici siyasəti
Dünya siyasəti
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
Gömrük işi
İqtisadi nəzəriyyə
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
İqtisadi riyazi modelləşdirmə
Turizmin iqtisadiyyatı
Makroiqtisadi siyasət
Azərbaycanda siyasi proseslər
Konfiliktologiya
Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya

 

Doktorantura (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

Beynəlxalq münasibətlərin və qlobal inkişafın siyasi problemləri

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarəedilməsi

Siyasətin nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi