1. Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı

  • Professor Ziyatxan Əliyev

 

2. Tətbiqi Riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı

 

3. Fizika fakültəsinin dekanı

  • Dosent Bəxtiyar Paşayev

 

4. Kimya fakültəsinin dekanı

  • Dosent Fuad Kərimli

 

5. Biologiya fakültəsinin dekan əvəzi

  • Professor Afət Məmmədova

 

6. Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin dekanı

  • Dosent Akif Ağbabalı

 

7. Coğrafiya fakültəsinin dekanı

 

8. Geologiya fakültəsinin dekanı

  • Dosent Mamoy Mansurov

 

9. Filologiya fakültəsinin dekanı

 

10. Tarix fakültəsinin dekan əvəzi

 

11. Hüquq fakültəsinin dekanı

  • Dosent Zaur Əliyev

 

12. Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı

  • Dosent Abışlı Laçın Vəzir oğlu

 

13. Jurnalistika fakültəsinin dekanı

 

14. Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı

  • Dosent Aydan Xəndan

 

15. Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin dekanı

  • Rövşən Cavadov

 

16. Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dekanı