1. Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı

 

2. Tətbiqi Riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı

 

3. Fizika fakültəsinin dekanı

 

4. Kimya fakültəsinin dekanı

 

5. Biologiya fakültəsinin dekanı

 

6. Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin dekanı

 

7. Coğrafiya fakültəsinin dekan əvəzi

 

8. Geologiya fakültəsinin dekanı

 

9. Filologiya fakültəsinin dekanı

 

10. Tarix fakültəsinin dekanı

 

11. Hüquq fakültəsinin dekanı

 

12. Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin dekanı

 

13. Jurnalistika fakültəsinin dekan əvəzi

 

14. Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı

 

15. Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin dekanı

 

16. Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dekanı