Cabbarova Aysel Ziloy qızı - tyutor (II dərəcə), ali təhsilli

Vəzifə funksiyaları:

Prorektorluqdan və Ümumi şöbədən daxil olan sənədlərin qeydiyyatının aparılması;

Həmin sənədlərin Tədris hissəsi rəisinin göstərişindən sonra fakültə və kafedralara göndərilməsi;

Onların icra olunmasının yoxlanılması;

Universitet üzrə verilən əmrlərin işlənməsi və müvafiq qovluqlarda saxlanması;

Hər ayın sonunda daxil olan sənədlərin icra olunmacına dair hesabatların hazırlanması.