Ələsgərova Sevinc Mikayıl qızı - statist, ali təhsilli

Vəzifə funksiyaları:

İllik tələbə qəbulu planının hazırlanması,

Hər il 3 NT - formalı hesabatların hazırlanması və onun Dövlət Statistika və TN-ə təqdim edilməsi,

Hər kvartalda tələbə kontingenti haqqında məlumatın hazırlanması və onun mühasibatlığa təqdim edilməsi,

Qış-yay imtahan sessiyasının yekunlarına dair TN-ə təqdim etmək üçün hesabatların hazırlanması və s.