DÜNYA AZƏRBAYCANLILARI: TARIX VƏ MÜASIRLIK. ELMI NƏZƏRI TOPLU

Topluya Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya elmi tədqiqat laboratoriyasının elmi istiqamətinə uyğun olaraq, əhali və ərazi problemləri, tarixi demoqrafiya (miqrasiya, diaspora, v.s.) və demoqrafiya (əhalinin say dinamikası, milli tərkibi, yaş-cins strukturu, ailə tərkibi v.s.) mövzularına aid Azərbaycan, Türkiyə türkcəsi, rus və ingilis dillərində məqalələr qəbul edilir.

Jurnal ildə bir dəfə Tarix fakültəsinin Elmi Şurasının qərarı ilə dərc edilir.

2003-cü ildən dərc edilən jurnalda məqalələr anonim rəydən keçdikdən sonra dərc olunur. Jurnalın elektron versiyaları BDU-nun və ETL-in saytında saxlanılır.

 

Redaksiya heyəti ilə əlaqə:

dunya.azerbaycanlilari.etl@gmail.com


Arxiv

2005-2015
2016 - №1,  №2,  №3,  №4
2017 - №1,  №2,  №3,  №4 №5
2018 - №1,  №2,  №3,  №4
2019 - №1
2020 - №7