Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi üzrə ixtisaslar

 

Bakalavriat

Ekologiya

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

 

Magistratura

Ətraf mühit kimyası

Ekologiya

Torpağın ekologiyası

Yerquruluşu və torpaq müfəttişliyi

Torpaq kadastrı

Coğrafi ekologiya

Ətraf mühitin mühafizəsi metodları və bərpası

 

Doktorantura (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

Ekologiya

Torpaqşünaslıq

Coğrafiya və geoloji ekologiya