Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Texniki təminat şöbəsinin müdiri, İnformasiya texnologiyalari mərkəzi
İş telefonu: +(994) 012 439 11 46

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 20.08.1958- ci ildə Ağdam rayonunun Mərzili kəndində anadan olmuş. 1975-ci ildə Mərzili kənd orta məktəbini bitirmiş, 1975-ci ildə ADU-nun indiki Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasına qəbul olmuş. 1980-ci ildə oranı bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2006-cı il.«Li qrupunda artiqlaşmış funksional və diferensial tənliklər sisteminin analitik həlləri.»
 • fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
 • 1975 -1980, tələbə, Bakı Dövlət Universiteti, mexanika-riyaziyyat fakültəsi,riyaziyyatçı-müəllim.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2001- ci ildən h.h. Komputer mərkəzi, indiki İnformasiya texnologiyaları mərkəzi, Texniki təminat şöbəsinin müdiri.
 • 1990-2001-ci illər Bakı Dövlət Universiteti Kompüter mərkəzi. 13 dərəcəli proqramçı.
 • 1989-1990-cı illər Azərbaycan Dövlət Universiteti, Hesablama maşınları və sistemlərinin proqramı təminatı ETL, elmi işçi.
 • 1981-1989 – cu illər SSRİ MSİ. Xalq təsərrüfatında uçot –hesabin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması üzrə ümumittifaq elmi-tədqiqat və layihə-texnologiya institutu, (Azərb.filal.ÜETLİ), mühəndis-proqramçı.
 • Apardığı dərslər: İnformatika, Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası. 7 elmi məqalə. 5 tezis.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Li qrupu, Funksional və diferensial tənliklər.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • XVI. Ulusal Matematik sempozyumu. 4-7 Eylül 2002. Mersin Üniversitesi. Mersin/Türkiye. Yıl /2002 s.37
 • XVI. Ulusal Matematik sempozyumu. 10-12 Eylül 2003. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van/Türkiye. Yıl /2005 s.37-43
 • BDU-nun TEMPUS-TACİS proqramı çərçivəsində Nitsa, Qrenobl və Genua universitetləri ilə əməkdaşlıqda birgə təşkil etdiyi Avropa-Xəzər dənizi konfransı, 9-11mart 2000-ci il.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Theory Of Multidimensional Differential Equations In Banach Space And Conditions Of Full Solvability. International Mathematical Forum, 4, 2009, no. 9, 409 – 413
 • Многомерные дифференциальные уравнения на группе Ли. Тезисы научной конференции посвященной 100-летию академика А.И.Гусейнова Баку, 2007, с.159
 • Переопределенная система характеристических дифференциальных уравнений на группе Ли. Вестник БГУ, сер. физ.-мат.наук, Баку, 2006, №1, с.63-69.
 • Многомерные дифференциальные уравнения с операторнозначными коэффициентами на группе Ли в банаховом пространстве. Вестник БГУ, сер. физ.-мат.наук, Баку, 2004, №2, с.23-30.