Filologiya fakültəsi üzrə ixtisaslar


Bakalavriat

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Xarici dil müəllimliyi (Alman dili müəllimliyi)

Xarici dil müəllimliyi (Fransız dili müəllimliyi)

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Rus dili və ədəbiyyatı müəllimliyi)


Magistratura

Azərbaycan ədəbiyyatı

Azərbaycan dili

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Türkologiya (türk dilləri)

Folklorşünaslıq və mifologiya

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodologiyası və metodikası

Xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı (Dünya ədəbiyyatı)

Ümumi dilçilik

Ədəbi tənqidin nəzəriyyəsi və tarixi

Xarici dil və ədəbiyyatı (Rus dili və ədəbiyyatı)

Türk xalqlarının ədəbiyyatı

Xarici dil (Rus dili)

Xarici dil (Alman dili)

 

Doktorantura (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

Azərbaycan dili

Slavyan dilləri

Türk dilləri

İran dilləri

Dil nəzəriyyəsi

Müqayisəli tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik

Azərbaycan ədəbiyyatı

Türk xalqları ədəbiyyatı

Dünya ədəbiyyatı (ədəbiyyat göstərilməklə)

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.

Mətnşünaslıq

Folklorşünaslıq