Fizika fakültəsi üzrə ixtisaslar


Bakalavriat

Fizika

Fizika müəllimliyi

 

Magistratura

Nəzəri və riyazi fizika

Bərk cisimlər fizikası

Yarımkeçiricilər fizikası

İstilik fizikası və molekulyar fizika

Kvant elektronikası

Astrofizika

Atom və molekul fizikası

Bioloji sistemlər fizikası

Nanohissəciklərin fizikası

Bərk cisim elektronikası

Qaz və plazma elektronikası

Optoelektronika

Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika

 

Doktorantura (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

Nəzəri fizika

Fiziki elektronika

Plazma fizikası

Elektrofiziki qurğular

İstilik fizikası və molekulyar fizika

Nüvə və elementar zərrəciklər fizikası

Polimerlər fizikası

Lazer fizikası

Yüksək enerji fizikası

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Bərk cisim fizikası