İnformasiya texnologiyaları mərkəzi, Proqramçı
İş telefonu: +(994) 12 439 11 46

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1963-cı il mayın 2-də Naxçıvan Muxtar respublikasının Babək rayonunda anadan olub
  • 1980-cı ildə 2 saylı Babək rayon orta mək¬təb¬ini bitirib

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 1981-1985-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 1986-cı ildən Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hesablama Mərkəzində,hal-hazırki İnformasiya texnologiyaları mərkəzində proqramçı vəzifəsində çalışır