Hüquq fakültəsi üzrə ixtisaslar


Bakalavriat

Hüquqşünaslıq

 

Magistratura

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi

Mülki və təsərrüfat hüququ

Dövlət hüququ

Kommersiya hüququ

Beynəlxalq hüquq

İnsan hüquqları

Konstitusiya hüququ

Beynəlxalq hüquq (Avropa hüquqları)

Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası

 

Doktorantura (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; siyasi və hüquqi təlimlər tarixi

Konstitusiya hüququ, bələdiyyə hüququ

Mülki hüquq; ailə hüququ, mülki proses; sahibkarlıq hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq;

Əmək hüququ; sosial təminat hüququ

Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ

Cinayət prosesi; kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat axtarış fəaliyyəti

Beynəlxalq hüquq

İnzibati hüquq, maliyyə hüququ, informasiya hüququ