Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir!
Heydər Əliyev

Kafedranın  tarixi:

Rektorun  09.08.2011-ci il tarixli R-85 saylı  əmri  ilə  Üzvi  kimya, İnsan və heyvan fiziologiyası kafedralarının əsasında "Həyat  fəaliyyətinin  təhlükəsizliyi"  kafedrası  yaradılmışdır.
Bakalavr tədris pilləsində "Mülki  müdafiə", "Tibbi  biliklərin  əsasları", "Əmək  mühafizəsi"  və "Ekoloyi təhlükəsizlik və risklər"  fənləri tədris olunur.   

Kafedra  müdiri:  k.e.d.,  prof. Əliyev  İsmayıl  Əhmədəli oğlu

Müəllimlər:

  1. B.e.n.,  baş  müəllim  Babayeva  Rəna  Fərrux  q. - 1  ştat
  2. Baş müəllim  Mahmudova  Rasimə  Mahmud  q. - 1  ştat
  3. Baş müəllim  Qafarzadə  Sudabə  Cəlil  q. - 1  ştat
  4. Baş Müəllim  Əhmədov  Nayiq  Novruz  o - 1 ştat
  5. Müəllim Bağırov Sədyar Abusalot oğlu - 1 ştat
  6. Müəllim İsayeva Elnarə Bayram qızı - 0.5ştat
  7. G.-m.e.n., müəllim  Mərdanova  Jalə  Pirməmməd q. - 0,5 ştat
  8. Müəllim Vəliyeva Səfurə Sahib qızı - 0,5 ştat

 

Laborantlar:

  1. Baş  laborant  Mirzəbəyova  Qıztamam  Həzrətəli  q. - 1  ştat
  2. Baş  laborant  Babaxanova  Lalə  Rauf  q. - 1  ştat