"Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi" kafedrası

Kafedranın tarixi:

“Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” kafedrası Bakı Dövlət Universiteti Elmi Şurasının 13 iyul 2011-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən Rektorun 09.08.2011-ci il tarixli R-85 saylı əmri ilə yaradılmışdır.

Kafedra aşağıdakı fənləri tədris edir: .


- Mülki müdafiə;

- Tibbi biliklərin əsasları;

- Əmək mühafizəsi;

- Ekoloji təhlükəsizlik və risklər;

- Mülki müdafiə və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi;

- Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi;

- Ekoloji risklərin sağlamlığa təsirinin qiymətləndirilməsi (magistratura pilləsində).


Kafedra  müdiri:  k.e.d.,  prof. Əliyev  İsmayıl  Əhmədəli oğlu

Müəllimlər:

  1. B.e.n.,  baş  müəllim  Babayeva  Rəna  Fərrux  q.
  2. Baş müəllim  Mahmudova  Rasimə  Mahmud  q.
  3. Baş müəllim  Qafarzadə  Sudabə  Cəlil  q.
  4. Baş müəllim  Əhmədov  Nayiq  Novruz  o.
  5. Baş müəllim Bağırov Sədyar Abusalot o.
  6. Müəllim İsayeva Elnarə Bayram q. - 0.5ştat
  7. Müəllim Vəliyeva Səfurə Sahib q. - 0,5 ştat

 

Laborantlar:

  1. Baş  laborant  Mirzəbəyova  Qıztamam  Həzrətəli  q.
  2. Baş  laborant  Babaxanova  Lalə  Rauf  q.