Kərimova Gülər İntiqam qızı

Tutduğu vəzifə - inspektor , ali təhsilli.

Vəzifə funksiyaları:

· Rektorun , prorektorun və tədris hissəsinin rəisinin tədris prosesinə aid olan sərəncamların fakültələrə çatdırılması;

· Fakültələrə telefonoqramaların verilməsi;

· Dekanlıqlardan və kafedralardan tədris prosesinə aid olan lazım olan informasiyanın toplanması;

· Diplom əvəzi arayışların qeydiyyatının aparılması və məzunlara verilməsi;

· Qış və yay imtahan sessiyası müddətində və akademik borcların ləğvi zamanı cavab vərəqələrinin möhürlənməsi;

· I kursa qəbul olunan tələbələrin əmrlərinin TQDK-nın göndərilən siyahı ilə yoxlanılması.