Qarayeva Xəyalə Orucəli qızı

Tutduğu vəzifə - inspektor, ali təhsilli

Vəzifə funksiyaları:

Dərslərin gedişinə gündəlik nəzarət haqqında informasiyanın toplanması, ümumiləşdirilməsi və rəhbərliyə təqdim edilməsi;

Gündəlik kargüzarlıq işlərinin yerinə yetirilməsi;

I kursa tələbələrin təqdim etmək üçün hazırlanmış tələbə biletlərinin və qiymət kitabçalarının universitet üzrə əmrlərlə yoxlanılması və imza üçün hazırlanması;

Qış və yay imtahan sessiyası müddətində fakültələrdən imtahanların yekunlarına dair hesabatların qəbul edilməsi, onların ümumiləşdirilməsi, analizi və rəhbərliyə təqdim edilməsi;

Universitet üzrə qış və yay imtahan stssiyalarının yekunları haqqında hesabatın hazırlanması və rəhbərliyə təqdim olunması.