Əhmədov Əhməd İsmayıl oğlu.

Tutduğu vəzifə - istehsalat –təcrübə rəhbəri, k.e.n.

Vəzifə funksiyaları:

Tədris, istehsalat və pedaqoji təcrübələrinin təşkili. Onların keririlməsinə dair təcrübə bazaları ilə müqavilələrin bağlanması, universitet üzrə əmrlərin hazırlanması, təcrübələrin gedişinə nəzarət etmək, təcrübələrin keçirilməsinə dair hesabatların qəbul edilməsi.Təqdim edilən sənədlərin əsasında pedaqoji təcrübələrə rəhbərlik edən orta məktəb müəllimlərinə saathesabı qaydada əmək haqqı hesablanması üçün əmrlərin hazırlanması.Tədris, istehsalat və pedaqoji təcrübələrin keçirilməsinə aid normativ sənədlərin fakültələrə çatdırılması və onların icra olunmasına nəzarətin həyata keçirilməsi.