Bakı Dövlət Universitetinin Kadrlar şöbəsi onun struktur bölmələrindən biri olmaqla öz fəaliyyətini «Təhsil haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunu və digər hüquqi - normativ sənədlər, BDU-nin Nizamnaməsi əsasında həyata keçirir.

Bakı Dövlət Universitetinin Kadrlar şöbəsi 17 fakültə, 127 kafedra, 2 Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 3 Elmi-Tədqiqat Mərkəzi, 1 Elmi-Tədqiqat Hissəsi, 24 Elmi-Təqdiqat laboratoriyalarında çalışan 3041 nəfər əməkdaşa xidmət edir.

Kollektiv kadrların düzgün seçilib yerləşdirilməsinə nail olmaq məqsədilə açağıdakı işləri həyata keçirir:

* Tələbə və müəllim, eləcə də elmi-pedoqoji kadr və köməkçi heyət nisbətini nəzərə almaqla, şəxsi heyətin uçotunu, onlara dair bütün növ sənədləşməni təşkil edir;

* Əməkdaşlarla əmək müqavilələrinin bağlanması (işə qəbul), əmək müqavilələrinə xitam (işdən azad olma), başqa işə keçirilmə, məzuniyyətlər, mükafat, yardım, təşəkkür, elmi ad və elmi dərəcənin təsdiqi, müsabiqə və s. haqqında əmrlərin hazırlanıb rəhbərliyə təqdim edilməsini təmin edir;

* Tabel uçotu və nizam-intizam qaydalarına nəzarətini həyata keçirir.

Şöbə müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq, kompyuterləşdirilmiş sistem əsasında xidmət göstərir.

7 nəfər kadr işləri üzrə mütəxəssis ( Təranə Fəyyaz qızı Əhədova,Quliyeva Zeynəb Əli qızı, Qəribova Arzu Əsgər qızı, Sadıqova Turanə Xeyrulla qızı, Fərəcova Gülər Nizami qızı, Şərifov İlkin Səməd oğlu, Ağamaliyeva Fidan Həmdulla qızı, Bayramova Aysel Bədif qızı) və 1 nəfər iş israçısından (Əliyeva Sevinc Cavad qızı) ibarət olan Kadrlar şöbəsinin müdiri  Nəzakət İsayevadır.