Bakalavriat

Kimya

Kimya müəllimliyi

Kimya mühəndisliyi

 

Magistratura

Üzvi kimya

Qeyri-üzvi kimya

Fiziki kimya

Analitik kimya

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Neft kimyası

Kimyanın tədrisi metodologiyası və metodikası

Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası

Bərk cisimlər kimyası

Kimyəvi kinetika və kataliz

Kolloid kimya

Elektrokimya

Kompozisiya materialları kimyası

Nano materiallarının fiziki kimyası

 

Doktorantura

(fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

Üzvi kimya

Qeyri-üzvi kimya

Fiziki kimya

Kimyəvi kinetika və kataliz

Analitik kimya

YMB kimyası

Neft kimyası

Kimyanın tədrisi metodologiyası və metodikası

Kolloid kimyası və fiziki-kimyəvi mexanika