Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi üzrə ixtisaslar

Bakalavriat

Kitabxanaçılıq və informasiya

Kitabşünaslıq

 

Magistratura

 

Kitabxanaşünaslıq

Kitabxana-informasiya texnologiyaları

Sənəd resursları və informasiya axtarış sistemləri

Biblioqrafiyaşünaslıq

Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi

 

Doktorantura

Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq; Kitabşünaslıq