Şirinov Faiq Bəşir - Şöbə müdiri

Hüseynova Zəmilə Məmməd - Mühəndis-elektronçu

Hüseynov Fuad Əşrəf - Mühəndis- elektronçu

Mustafayeva Zivayət Nurəddin - Mühəndis-elektronçu

Mustafayeva Nuriyyə Zakir - Mühəndis-elektronçu

Qocayev Məcid Şərafəddin - Mühəndis-elektronçu

Əliyeva Dilşad Həsən - Böyük texnik

Rəsulova Əntiqə Amahan - Mühəndis-elektronçu