Babaxanova  Lalə  Rauf  qızı  HFT  kafedrasının  baş  laborantı,  saathesabı müəllimə. 04.02.57-ci  ildə  Bakı  şəhərində  anadan olmuşam.

1964-1974-cü illər  orta  məktəbdə  oxumuşam.

1975-ci  ildə  N. Nərimanov  adına  Azərbaycan  Tibb İnstitutuna  dahil  olmuşam,

1981-ci  ildə  bitirmişəm.

1981-1082- ci  illərdə  Semaşko  adına xəstəxanasında  həkim-intern  işləmişəm.

1966-1967-ci  illərdə  Semaşko  adına  xəstəxanasında  toksikoloqiya  şöbəsində

həkim  işləmişəm.

2001-ci  ilin  noyabr  ayından  Bakı  Dövlət  Universitetində  baş  laborant  vəzifəsində  çalışıram,  saathesabı  qaydada  Tibbi  biliklərin  əsasları  fənnindən  dərs aparıram.