BEAM-ın sədri

Elm və innovasiyalarüzrə prorektor, prof. Aydın Kazımzadə[email protected]

Sədr müavinləri

Fizika fakültəsinin dekanı, prof. Məhəmmədəli Ramazanov - [email protected]

Bilkent Universiteti prof. Əmrullah Məmmədov - [email protected]

Elmi katib

Nanoaraşdırmalar Laboratoriyasının böyük elmi işçisi, f.ü.f.d. Zöhrab Ağamalıyev[email protected]