BEAM-ın sədri

Elm və innovasiyalarüzrə prorektor, prof. Aydın Kazımzadəbsu_aydin@yahoo.com

Sədr müavinləri

Fizika fakültəsinin dekanı, prof. Məhəmmədəli Ramazanov - mamed_r50@mail.ru

Bilkent Universiteti prof. Əmrullah Məmmədov - mamedov@bilkent.edu.tr

Elmi katib

Nanoaraşdırmalar Laboratoriyasının böyük elmi işçisi, f.ü.f.d. Zöhrab Ağamalıyeva-zohrab@hotmail.com