Ulu öndər Heydər Əliyev gənclərin hərtərəfli, ahəngdar inkişafında təhsilin imkanlarını yüksək qiymətləndirir, millətin, müstəqil dövlətin təməli olan təhsilə xüsusi qayğı göstərirdi. Heydər Əliyev siyasi kursunun ləyaqətlə davam etdirən Prezident İlham Əliyev də gənclərdə vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşmasında, xüsusi istedadı olan gənclərin üzə çıxarılmasında təhsilə xüsusi önəm verir. Təsa­düfi deyildir ki, 17 aprel 2006-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Xüsusi istedada malik olan şagirdlərin (gənclərin) yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2006-2010-cu illər)” qəbul edilmişdir. Bu proqrama uyğun olaraq Respublika Təhsil Naziriliyinin razılığı ilə 2007-ci ildən BDU nəzdində “Gənc istedadlar” liseyi fəaliyyət göstərir. Liseyin başlıca vəzifəsi milli amallara xidmət edəcək gənc istedadları axtarıb üzə çıxar­maq, onların inkişafına hərtərəfli şərait yaratmaq, dərin biliyə, həmçinin yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik gənclər yetişdirməkdən ibarətdir. Lisey öz fəaliy­yətində ümumtəhsil məktəblərinin nümunəvi tədris proqramlarını əsas götürməklə yanaşı, həmçinin BDU-nun Elmi Şurasının tövsiyələrini, təhsil və tərbiyə haqqında müasir pedaqogikanın son nəaliyyətlərini də rəhbər tutur. Lisey təsisçisi Bakı Dövlət Universitetidir; lisey BDU-nun tabeliyindədir. Lisey 5 il ərzində formalaşmışdır, belə ki, hazırda tələb olunan kadrlara və maddi-texniki bazaya malikdir.