ƏLİYEVA İRADƏ NURƏDDİN QIZI

Biologiya elmləri doktoru, professor

Bakı Dövlət Universitetinin Tədrisin təşkili və

təlim texnologiyaları üzrə prorektoru

İş telefonu:  (+994 012) 539-15-87

e-mail: vice-rector@bsu.edu.az

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1959-cu il oktyabr ayının 23-də Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub, azərbaycanlıdır.
 • 1976-1981-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Fizika fakültəsinin əyani şöbəsində (rus bölməsində) təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra gənc mütəxəssis kimi təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutuna işə göndərilib.
 • 1983-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Optika və molekulyar fizika kafedrasının əyani aspiranturasına daxil olub və 1986-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə edib.
 • 1986-1992-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Molekulyar Biofizika Elmi-Tədqiqat laboratoriyasının kiçik elmi işçisi, 1992-1995-ci illərdə elmi işçisi, 1995-1997-ci illərdə böyük elmi işçisi, 1997-2002-ci illərdə aparıcı elmi işçisi, 2002-2006-cı illərdə baş elmi işçisi, 2006-2011 Bakı Dövlət Universitetinin Elmi-Tədqiqat Hissəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb.
 • 2009-2011-ci illər ərzində Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Elm və Təhsilə İnteqrasiya şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.
 • 2011-cı ilin may ayının 26-dan bu vaxta qədər Bakı Dövlət Universitetinin Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektorudur.
 • 2003-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
 • 2007-ci ildə BDU Rektorunun Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib.
 • 2009-cu il oktyabr ayının 30-da AR Prezidentinin Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.
 • Ailəlidir, iki övladı var.


ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986-cı ildə İstilik fizikası və molekulyar fizika ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almaq üçün “X537A antibiotik molekulunun və onun üzvi ionlarla qeyri-valent komplekslərin nəzəri konformasiya analizi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib (Bakı ş., Bakı Dövlət Universiteti).

 • 2000-ci ildə Biofizika ixtisası üzrə biologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsini almaq üçün “Bioloji sistemlərdə üzvi və qeyri-üzvi təbiətli ionları bağlayan maddələrin quruluş-funksiya xüsusiyyətləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib (Bakı ş., Bakı Dövlət Universiteti).

 • 2006-cı ildə Biofizika ixtisası üzrə professor elmi adı alıb (Bakı ş.).


ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 1976-1981-Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin əyani şöbəsinin tələbəsi;
 • 04.11.1981-20.12.1983-Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda böyük laborant;
 • 20.12.1983-25.10.1986-Bakı Dövlət Universitetinin Optika və molekulyar fizika kafedrasının əyani aspirantı;
 • 15.11.1986-02.04.1988-Bakı Dövlət Universitetinin Optika və molekulyar fizika kafedrasının böyük laborantı;
 • 02.04.1988-14.12.1992-Bakı Dövlət Universitetinin Molekulyar Biofizika Elmi-Tədqiqat laboratoriyasının kiçik elmi işçisi;
 • 14.12.1992-01.12.1995-həmin laboratoriyanın elmi işçisi;
 • 01.12.1995-05.11.1997- həmin laboratoriyanın böyük elmi işçi işçisi;
 • 05.11.1997-05.11.2002- həmin laboratoriyanın aparıcı elmi işçisi;
 • 05.11.2002-10.10.2006-Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Nəzəri fizika şöbəsinin baş elmi işçisi;
 • 10.10.2006-26.05.2011- Bakı Dövlət Universitetinin Elmi-Tədqiqat Hissəsinin rəisi;
 • 26.05.2011-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektoru.

 

ELMİ FƏALİYYƏTİ

 • Elm sahələri: Biofizika, molekulyar biologiya, nanobiotexnologiya.
 • Tədqiqat sahəsi: Bioloji fəal molekulların-zülalların, neyropeptidlərin, hormonların, antibiotiklərin və digər peptid təbiətli birləşmələrin fəza quruluşunun, molekulyar dinamikasının, quruluş və funksiyaları arasındakı əlaqələrin tədqiqi.
 • 270-dən artıq elmi əsərlərin müəllifidir, onlardan 110 məqalə, 1 monoqrafiya, 2 dərs vəsaiti və 1 patentdir.
 • Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının üzvüdür.

Rəhbərliyi altında namizədlik dissertasiyalarının müdafiəsi:

 • Vəliyeva Lalə İslam qızı “Qallatostatinlər ailəsinin neyropeptidlərinin konformasiya imkanları və struktur-funksional qarşılıqlı əlaqələri” (Biologiya elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2003 il);
 • İbrahimova Vəfa Xəlil qızı “Lipid membranlarda poliyen kanallarının funksional yenidənqurma mexanismi” (Biologiya elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2004 il);
 • Əliyev Şəhriyar Nurəddin oğlu “Bioloji obyektlərdə və qida məhsullarında paramaqnit dinitrosil dəmir kompleksləri” (Biologiya elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2004 il);
 • Hənifəyeva Nigar Əli qızı “Neyromedinlər və onların analoqlarının quruluş funksiya əlaqələri” (Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2004 il);
 • Mustafayeva Nərminə Nəriman qızı “Tirozinhidroksilaza molekulunun tənzimləyici domeninin quruluş funksiya əlaqələri”  (Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2006 il).

Elmi cəmiyyətlərdə üzv:

 • 2012-Membership in the International Council of Scientists, (International Program “Global World
 • Communicator. Education and Science”)
 • 1996-Beynəlxalq EPR Cəmiyyətinin üzvü (Illinois EPR Research Center,USA).

Mükafatları:

 • 1994-Türkiya Biofizika Cəmiyyətinin mükafatı (İstanbul Universiteti).
 • 1999-Beynəlxalq Bioloji Psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının mükafatı.

Rəhbərliyi altında namizədlik dissertasiyalarının müdafiəsi:

 • Vəliyeva Lalə İslam qızı “Qallatostatinlər ailəsinin neyropeptidlərinin konformasiya imkanları və struktur-funksional qarşılıqlı əlaqələri” (Biologiya elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2003 il);
 • İbrahimova Vəfa Xəlil qızı “Lipid membranlarda poliyen kanallarının funksional yenidənqurma mexanismi” (Biologiya elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2004 il);
 • Əliyev Şəhriyar Nuraddin oğlu “Bioloji obyektlərdə və qida məhsullarında paramaqnit dinitrosil dəmir kompleksləri” (Biologiya elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2004 il);
 • Hənifəyeva Nigar Əli qızı “Neyromedinlər və onların analoqlarının quruluş funksiya əlaqələri” (Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2004 il);
 • Mustafayeva Nərminə Nəriman qızı “Tirozinhidroksilaza molekulunun tənzimləyici domeninin quruluş funksiya əlaqələri”  (Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, ixtisas-Biofizika, 2006 il).

Elmi cəmiyyətlərdə üzv:

 • 2012-Membership in the International Council of Scientists, (International Program “Global World Communicator. Education and Science”)
 • 1996-Beynəlxalq EPR Cəmiyyətinin üzvü (Illinois EPR Research Center,USA).
 • 1998-Azərbaycan Biofizika Cəmiyyətinin üzvü (http://www.azbiophys.aznet.org).

Mükafatlar:

 • 1994-Türkiya Biofizika Cəmiyyətinin mükafatı (İstambul Universiteti).
 • 1999-Beynəlxalq Bioloji psixiatriya Cəmiyyətləri Federasiyasının mükafatı.


BEYNƏLXALQ KONQRES, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAK

 • 20-26 Sentyabr, 2017 Çin Xalq Respublikası, (Avrasiya Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Çin Elmi Mərkəzi tərəfindən təşkil edilmiş “Bir xətt və bir yol” adlı elmi-texniki və innovativ əməkdaşlıq Forum Sian,The China Science Center of International Eurasian Academy of Sciences);
 • 10-12 Noyabr 2016, The FICCI Higher Education Summit India, Hindistan, Vigyan Bhawan, New Delhi;
 • 31.05.-04.06.2015 Çin Xalq Respublikası, Konfutsi İnstitutlarının İdarə Heyətinin Konfransı (Pekin, Hefei, Anhoy University)
 • 23-29 Noyabr  2014 “Cənubi Qafqazda Biomüxtəlifliyin Davamlı İdarəolunması Proqramı” Almaniya (Eberswalde and Greifswald Universities), Avstriya (Klagenfurt University);
 • 17-21 aprel, 2013 -“I-ci Beynəlxalq Kimya və kimya texnologiyalarının aktual problemləri Konfransı”, Bakı, Azərbaycan
 • 10-12 aprel, 2013-“Avrasiya iqtisadi  perspektivi” Beynəlxalq forum, Sankt–Peterburq, Rusiya;
 • 17-24 mart 2013-Avropa Birliyinin 7-ci Çərçivə Proqramının Elektronika və Fotonika üçün Nanotexnologiya platforması (Nanotecnology platform for electronics and photonics, NAPEP, FP-7-İNCO-2010-6) adlı layihəsi üzrə Seminar, Szeged, Macarıstan;
 • 2-7 September, 2012-XXV International Conference on Organometallic Chemistry (XXV ICOMC), Lisbon, Portugal;
 • 28 avqust-03 sentyabr, 2012-Avropa Birliyinin 7-ci Çərçivə Proqramının Elektronika və Fotonika üçün Nanotexnologiya platforması (Nanotecnology platform for electronics and photonics, NAPEP, FP-7-İNCO-2010-6) adlı layihəsi üzrə Seminar, Oulu, Finlandiya;
 • 3-8 May, 2012-Workshop “Research Evaluation and University ranking” (From rankings to indicators and profiling the Thomson Reuters perspective), Istanbul, Turkey;
 • 19-27 mart 2012-Avropa Birliyinin 7-ci Çərçivə Proqramının Elektronika və Fotonika üçün Nanotexnologiya platforması (Nanotecnology platform for electronics and photonics, NAPEP, FP-7-İNCO-2010-6) adlı layihəsi üzrə Seminar, Szeged, Macarıstan;
 • 9-16 mart 2012-Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) “Cənubi Qafqazda Biomüxtəlifliyin Davamlı İdarəolunması Proqramı” (BDİP) çərçivəsində seminar, Greifswald, Almaniya;
 • 14-17  noyabr, 2011-Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Academic impact” meeting on Sustainability, BMT Baş Qərarqahı, Nyu-York, ABŞ;
 • 23-28 may 2011-Avropa Birliyinin 7-ci Çərçivə Proqramının Elektronika və Fotonika üçün Nanotexnologiya platforması (Nanotecnology platform for electronics and photonics, NAPEP, FP-7-İNCO-2010-6) adlı layihəsi üzrə Seminar, Oulu, Finlandiya;
 • 24-29 oktyabr 2010-Beynəlxalq Mətbuat Festivalı, Tehran, İran İslam Respublikası;
 • 7-11 oktyabr 2010-Beynəlxalq Elm Festivalı, Moskva, Rusiya Federasiyası;
 • 21-25 iyun 2010-III-cü Beynəlxalq Avro-Asiya Konqresi “Tibbi fizika-2010”, Moskva;
 • 26-29 may 2010-Beynəlxalq Forum “Qazaxıstanın Ali Təhsil Məktəbləri dünya akademik reytinqlərin kontekstində”, Astana, Qazaxıstan;
 • 28-30 oktyabr 2008-2-ci Beynəlxalq Konfrans “Nanotexnika və nanotexnologiya”, Təbriz, İran İslam Respublikası;
 • 21-23 iyun 2006-III Beynəlxalq Konfrans “Kimya, molekulların quruluş və funksiyaları”, Minsk, Belarusiya;
 • 15-17 sentyabr 2003-IV-cü Beynəlxalq Konfrans “Nüvə və radiasiya fizikası”, Almatı, Qazaxıstan;
 • 21-25 may 2003-Radiasiya tədqiqatlarına həsr olunmuş Beynəlxalq Konqres (radiobiologiya və radioekologiya), Kiyev, Ukrayna;
 • 23-27 oktyabr 2002-Beynəlxalq Seminar, Bakı, Azərbaycan;
 • 5-15 sentyabr 1997-Lazer, atom və molekulyar fizikaya həsr olunmuş Beynəlxalq Simpozium, İstanbul, Türkiyə;
 • 12-30 avqust 1996-Beynəlxalq Seminar “Zülallar, membranlar və onların qarşılıqlı təsiri”, Triest, İtaliya;
 • Sentyabr 1994-Biofizikaya həsr olunmuş Beynəlxalq Konqres, İstanbul, Türkiyə.

 

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

 • С.Д. Демухамедова, З.И. Гаджиев, И.Н. Алиева,  Н.M. Годжаев Квантовохимическое исследование структуры и колебательного спектра комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ5 с ионной парой KCl // Журнал "Ученые Записки Физического Факультета МГУ", 2018, N 3, c.1-12
 • Demukhamedova S.D., Hajiyev Z.I.,  Alieva I.N.,  Godjaev N.M. Theoretical study of carnosine and its derivativies  by methods of quantum chemistry and molecular docking // International Congress on Carnosine and anserine (ICCA), 12-14 September, 2017 (Louisville, KY,USA)
 • Demukhamedova S.D.,Hajiyev Z.I., Aliyeva I.N.,  Godjaev N.M. Theoretical calculation of spatial and electronic structures of the complex of oligomer of polyethylene glycol PEG4 with NACL ion pair // Azerbaijan Journal of Physics, 2014, vol.XX, Number 4, p.15-22
 • С.Д. Демухамедова, З.И. Гаджиев, И.Н. Алиева,  Н.M. Годжаев  Квантовохимическое исследование структуры и колебательного спектра комплекса олигомера полиэтиленгликоля ПЭГ4 с ионной парой   NaCl // Journal of Qafqaz University, 2014, vol.2, № 2, с.136-146
 • Аббасова Г.Д., Алиева И.Н.,  Омарова А.И. Конформационные  свойства и молекулярная динамика пептида Т7 // Journal of Qafqaz University, 2013, vol.1, № 1, с.47-54
 • С.Д. Демухамедова, З.И. Гаджиев, И.Н. Алиева Электронная и пространственная структура олигомеров полиэтиленгликоля ПЭГ4 и ПЭГ5  с атомом натрия // Journal of Qafqaz University-Physics, 2013, vol.1, № 1, с.40-46
 • Chiragov M.I., Aliyeva I.N., Ragimov K.Q., Shirinova A.F., Mobili R.B. The mineral composition of building materials of the ancient constructions in Azerbaijan and the crystal chemical mechanism of hardening of masonry mortars //2nd International Scientific Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies “Premier”Conference papers, Vol.1, February 18–19, 2013, p.52-55, Stuttgart, Germany
 • L.I.Veliyeva, İ.N.Əliyeva, E.Z.Aliyev Space construction and molecular dynamics of blast 1 molecule of allatostatin family in aqueous medium // Azerbaijan Journal of Physics, 2012, vol. XVIII, N2, p.24-27
 • K.T. Mahmudov,  A. J. L. Pombeiro,  M.J. Gajewska, M. Fátima C. Guedes da Silva, A.M. Maharramov,  I. N. Aliyeva, M. N. Kopylovich Composite oligomer constructed from tri- and tetranuclear butyltin(iv) oxoclusters // XXV International Conference on Organometallic Chemistry (XXV ICOMC), Lisbon,  Portugal, September 2-7, 2012 (PB.258)
 • İ.N.Əliyeva Müstəqilik illərində ali məktəb elminin inkişafı və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması // Ali təhsil və cəmiyyət (elmi-metodiki jurnal), 2012, N1, s.49-51
 • 7 May, 2012-Workshop “Research Evaluation and University ranking” (From rankings to indicators and profiling the Thomson Reuters perspective), Istanbul, Turkey;
 • Zhen Ma, Abel M. Maharramov,  Ismayil A. Aliyev, Irada N. Aliyeva, Maximilian N. Kopylovich, Gunel I. Amanullayeva, Kamran T. Mahmudov, Armando J. L. PombeiroNew arylhydrazones of β-diketones and their optical and thermal properties  //Journal of Molecular structure, 2012, v.1019, p.16-20
 • Maharramov A.M., Alieva I.N., Ramazanov M.A., Abbasova G.D., Nabiyev N.S., Omarova A.I.Structural and electronic characteristics of iron (III) oxide complexes with CREKA peptide analogs Journal of Materials Science and Engineering (A & B), 2012, vol.2, No.1, p.45-51
 • Maharramov A.M., Alieva I.N., Abbasova G.D., Ramazanov M.A., Nabiyev N.S., Mohammad R.Saboktakin Iron oxide nanoparticles in the transport medicine systems // Digest journal of nanomaterials and biostructures, 2011, vol.6, No.2, April-June, p.419-431
 • Аббасова Г.Д., Алиева И.Н., Омарова А.И., Годжаев Н.М. Пространственная структура и конформационные свойства аналогов пептида CREKA // AMEA-nın Xəbərləri (fizika-riy. və texnika elm.seriyası), 2010, cild XXX, № 5, с. 112-120
 • Демухамедова С.Д., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Пространственное и электронное строение мономерных и димерных комплексов карнозина с цинком // Журнал структурной химии, 2010, том 51, №5, с.854-863
 • Агаева У.Т., Мусаев М.А., Велиева Д.И., Алиева И.Н. Моделирование структуры нейропептидов семейства аллатостатинов // Journal of Qafqaz University, 2010, vol.1, № 29, с. 23-26
 • Maharramov A.M., Abbasova G.D.,  Alieva I.N., Ramazanov M.A., Nabiyev N.S., Godjaev N.M. Iron oxide nanoparticles in the system of drugs transport // Nanotechnics (in Russian), 2009, N4, p.70-76
 • Alieva I.N., Demukhamedova S.D., Godjaev N.M. Electron effects in the carnosine coordination complexes with copper atom // News of the Baku State University, 2009, N3, p.163-173
 • Demukhamedova S.D., Alieva I.N., Godjaev N.M. Effect of the Transition Metals on the Carnosine Coordination Complexes Structure //The 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2009), 2009 (http://ieeexplore.ieee.org)
 • Alieva I.N., Abbasova G.D.,  Godjaev N.M. Conformational and Dynamical Properties of the CREKA Molecule //The 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2009), 2009 (http://ieeexplore.ieee.org)
 • Demukhamedova S.D., Alieva I.N., Hadjiyev Z.I., Godjaev N.M. Ab initio calculations of the structure and vibrational spectrum of the carnosine molecule // Journal of Qafqaz University, 2009
 • Demuxamedova S.D., Əliyeva İ.N., Qocayev N.M. Карнозин и его производные.  Перспективы использования теоретических методов в моделировании новых лекарственных препаратов. // Российский аллергологический журнал, 2008, № 1, с.81-82
 • Əliyeva İ.N., Mustafayeva N.N., Qocayev N.M. Conformational analysis of the N-terminal sequence Met1-Val60 of the tyrosine hydroxylase // Journal of Molecular Structure (Elsevier Science, UK), 2006, v.785, iss.1-3, p.76-84
 • İbrahimova V.X., Əliyeva İ.N., Qasımov X.M. The transient characteristics of the conductance induced by alkyl derivatives of amphoreticin B in lipid membranes // Biochimica et Biophysica Acta (BBA), Biomembranes (Elsevier Science, UK), 2006, vol.1758, iss.1, p.29-37
 • İbrahimova V.X., Əliyeva İ.N., Qasımov X.M. Эффект макролидного гептаенового антибиотика  леворина А2,  вводимого с одной стороны мембраны // Ж. Биологические мембраны (Москва, изд-во Наука), 2006, т.23, №6, с.493-502
 • Əliyeva İ.N., Vəliyeva L.İ., Musayev M.H., Qocayev N.M. Conformational features of the allatostatin III neuropeptide from the cockroach Diploptera Punctata  //Journal of Protein and Peptide Letters (PPL), Bentham Science Publishers Ltd., 2006, v.13, No.10, p.1007-1015.
 • Əliyeva İ.N., Vəliyeva L.İ., Əliyev D.İ., Qocayev N.M. Пространственная структура и конформационная подвижность нейропептидов семейства галлатостатинов // Ж. Биофизика (Москва, изд-во Наука), 2005, т.50, №2, с.197-202
 • Mustafaeva N.N., Alieva I.N., Godjayev N.M. Conformational states of the 1-60 N-end regulatory domain of tyrosine hydroxylase // Russian Journal of Physical Chemistry (Москва, изд-во Наука), 2005, vol.79, pp.90-99
 • Əliyeva İ.N., Vəliyeva L.İ., Əliyev D.İ., Qocayev N.M.,  Demuxamedova S.D. Conformational study of the proline rich peptide from bovine neurohypophysis secretory granules // Journal of Molecular Structure (Elsevier Science Ltd.,UK), 2004, v.688, p.137-142
 • İsakova N.Ə., Əliyeva İ.N., Qocayev N.M. Конформационные свойства нейромедина NmU-8 и его модифицированных аналогов // Журнал Молекулярная биология (Москва, изд-во Наука),  2004, т.38, №4, с.692-700
 • Əliyeva İ.N., İsakova N.Ə., Qocayev N.M. Theoretical study of the neuromedin U-8 (NmU-8) neuropeptide from porcine spinal cord //Journal Molecular Structure (Elsevier Science Ltd.,UK), 2004, v.701,issue 1-3, p. 39-47
 • Əliyeva İ.N., Mustafayeva N.N., Əliyev D.İ. Structure of Met30-Ser40 segment in N-terminus of human tyrosine hydroxylase type I. In Book: Radiation Safety Problems in the Caspian Region // Kluwer Academic Publishers (Netherlands), 2004, p.57-67 (In: NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences, v. 41, 2004, XXI, 249 p.)
 • İbrahimova V.X., Əliyeva İ.N., Əliyev D.İ. New approach to use of polyene antibiotics. In Book: Radiation Safety Problems in the Caspian Region // Kluwer Academic Publishers (Netherlands), 2004, p.121-128 (In: NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences, v. 41,2004, XXI, 249 p.)
 • İbrahimova V.X., Əliyeva İ.N., Əliyev D.İ. Инактивация проводимости амфотерициновых каналов. // Ж.Цитология (Москва, изд-во Наука),  2003, т.45, №8, с.804-811
 • İbrahimova V.X., Əliyeva İ.N., Əliyev D.İ. Кинетика проводимости липидных мембран в присутствии алкильных производных амфотерицина В. // Журнал Цитология (Москва, изд-во Наука),  2003, т.45, №9, с.879-880
 • Əliyeva İ.N., Vəliyeva L.İ., Əliyev D.İ., Qocayev N.M. Spatial organization and conformational peculiarities of the callatostatin family neuropeptides // Journal Peptide Sciences, 2002, v.8, iss.8, p.385-397
 • İbrahimova V.X., Əliyeva İ.N., Əliyev D.İ. Биофизические и медико-биологические аспекты использования полиеновых антибиотиков в сочетании с диметилсульфоксидом. // Ж.Биофизика (Москва, изд-во Наука), 2002, т.47, вып.5, с.833-841
 • Əlieva İ.N. The combined using of the ESR, theoretical conformational analysis and quantum chemistry methods at the 2,03 complexes structure study // The Journal of Astronomy and Physics (Turkey), 2000, v. 62, p.53-57
 • Vəliyeva L.İ., Əliyeva İ.N., Qocayev N.M., Əliyev D.İ. Конформационные состояния соединений семейства галлатостатинов // Изв.АН Азерб-на (серия физ.-мат.наук), 2000, т.XX, №2, с.99-105
 • Əliyev D.İ., Əliyeva İ.N., Guliyev M.M. The possibility of nitrogen oxide production from some medicinal preparations using at the treatment mental disorders // International Islamic Medical Journal,vol.1,No.2,1996, p. 63
 • Əliyev D.İ., Kərimov M.K., Əliyeva İ.N. EPR in Azerbaijan // EPR NEWS LETTER, vol.8, N2, 1996, p. 15 – 17
 • Əliyeva İ.N. Конформационные и квантово-химические аспекты взаимодействия оксида азота с железо-порфириновым комплексом // Известия АН Азербайджана (серия биол.наук), 1996, №1-6, с. 106 – 114
 • Qocayev N.M., Əliyeva İ.N., Akyuz S., Əliyev D.İ. Conformational analysis of Agriopine Molecule obtained from Agriope Lobata Spider Venom //  Journal of Molecular Structure, (Elsevier Ltd., UK), 1995, vol. 350, p. 173–183
 • Qocayev N.M., Xəlilov R.İ., Qurbanov İ.S., Əliyeva İ.N., Əliyev D.İ., Akyuz S. Electron Spin Resonance Investigation of free iron in tobacco Leaves // Journal of Spectroscopy Letters, 1995, vol.28, No.5, p. 709–714
 • Əliyev D.İ., Əliyeva İ.N., Qocayev N.M. Conformational pecularities of Ferricrocine molecule // Turkish Journal of Chemistry, 1993, vol. 17, p. 114–118
 • Əliyev D.İ., Əliyeva İ.N., Qocayev N.M. Effect of ligand environment on electron and spatial structures of iron protoxide dinitrosyl complexes with cysteine // Studia biophysica, 1990, v. 139, p.17–28
 • Əliyev D.İ., Əliyeva İ.N., Qocayev N.M. Электронное и пространственное строение динитрозильного комплекса закисного железа с цистеином // Журнал физической химии (Москва, изд-во Наука),  т.LXIII, №10, 1989, с.2656 – 2660
 • Xutorsky V.E., Kamençuk A.A., Sheçkin İ.E., Əliyeva İ.N. Молекулярная природа селективности антибиотика Х537 А // Журнал Биологические мембраны (Москва, изд-во Наука), 1988, т.5, № 1, с.38–43
 • Əliyeva İ.N., Qocayev N.M., Kamençuk A.A., Xutorsky V.E. Расчет структуры комплекса серотонина с антибиотиком лазалосидом А методами конформационного анализа и Монте-Карло // Журнал Биофизика (Москва, изд-во Наука), 1987, т.32, № 2, с. 237–241
 • Xutorsky V.E.,  Kamençuk A.A., Əliyeva İ.N. Молекулярная модель мембранного действия антибиотика Х-537 // Журнал Биологические мембраны (Москва, изд-во Наука), 1987, т.4, №7, с.756–764
 • Əliyeva İ.N., Qocayev N.M. Конформационная динамика ионофора лазалосид А (537А) при комплексообразовании с катехоламинами // Studia biophysica, 1985, vol.108,No.2, p.125-32
 • Popov E.M., Melnik E.İ., Kinsel J.F., Əliyeva N.M., Maksumov İ.S., Qocayev N.M. Конформации ионофора лазалосида А и его комплексов с катионами бета-фенилэтиламина и дофамина  // Журнал Биоорганическая химия (Москва, изд-во Наука), 1982, т.8, №10, с. 1400-1414


MONOQRAFİYA, DƏRSLİK VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ, PATENTLƏR

 • Əliyeva İ.N., Vəliyeva L.İ. Molekulyar dinamika üsulu və onun peptid və zülalları modelləşdirilməsində istifadəsi, dərs vəsaiti, Bakı, 90 s., 2007.
 • Vəliyeva L.İ., Əliyeva İ.N. Molekulların quruluş və xassələri, dərs vəsaiti, Bakı, 94 s.,  2006.
 • Əliyeva İ.N., Əliyev D.İ., Gurbanov İ.S. Bioloji sistemlərdə dəmir, Monoqrafiya, Bakı, 100 s., 2006.
 • İbrahimova V.X., Əliyev D.İ., Əliyeva İ.N. Radioprotektor, Patent  №2003 0218, 2003.


DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAMLARDA İŞTİRAK

 • 2012-2013- “Biomüxtəliflik və onun mühafizəsi” fənni üzrə kurrikulumun hazırlanması (bakalavriat səviyyəsi üzrə) ATƏT (Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı) Bakı Ofisinin  qrantı (“Eko-sfera” Sosial-ekoloji Mərkəzi ilə birlikdə).
 • 2011-2012 –AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu “Azərbaycanda tarix və mədəniyyət abidələrinin tikinti və bağlayıcı materiallarının tərkibinin və yaşının elmlərarası innovasiyalarla öyrənilməsi” adlı layihədə iştirak (Qrant No.EIF-2011-1(3)-82/42/2);
 • 2011-2012 Avropa Birliyinin elmi-texnoloji inkişaf üzrə 7-ci Çərçivə Proqramının Elektronika və Fotonika üçün Nanotexnologiya platforması (Nanotecnology platform for electronics and photonics, NAPEP, FP-7-İNCO-2010-6) adlı layihədə iştirak.
 • 2002-Acıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondunun qrantı (Soros fondlarının Beynəlxalq şəbəkəsi, OSI-AF East East Program grant 646112FA11) “Effect of Ionizing Radiation on Ecological Situation of Countries from Caucasian Region and Caspian Sea Basin” adlı layihədə iştirak.
 • 2000-2001-ABŞ Departamentinin qrantı (Award of the IATP (Internet Access and Training Program in Azerbaijan) Small Grants Program Funded by Bureau of Educational and Cultural affairs of the U.S.Department of  State administered by international research & exchange board) “Creation of website for coordination of scientists’ activities in the field of biophysics and other related disciplines such as ecology, biotechnology and pharmacology” adlı layihədə iştirak.