Nəbiyev Bəxtiyar Eyvaz oğlu.

Tutduğu vəzifə - metodist, ali təhsilli

Vəzifə funksiyaları:

Tədris prosesinin gedişi ilə əlaqədar olaraq fakültələrdə və kafedralarda kargüzarlıq işinə nəzarət;

Fənlər üzrə dərslik və dərs vəsaitləri və proqramların mövcudluğuna nəzarət;

Fakültələr üzrə dərslərin gedişinə nəzarət.