Mexanika-riyaziyyat fakültəsi üzrə ixtisaslar üzrə ixtisaslar


Bakalavriat

Mexanika

Riyaziyyat müəllimliyi

Riyaziyyat

 

Magistratura

Riyazi analiz

Funksional analiz

Diferensial tənliklər

Həndəsə

Cəbr və topologiya

Hesablama riyaziyyatı

Riyaziyyatın tədrisi metodologiyası və metodikası

Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

Maye, qaz və plazma mexanikası

 

Doktorantura (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

Riyazi analiz

Diferensial tənliklər

Həndəsə və topologiya

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

Maye, qaz və plazma mexanikası

Hesablama riyaziyyatı

Riyazi məntiq, cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi