Sənədlər və Müraciətlərlə iş şöbəsi öz işində ali məktəb haqqında Əsasnaməni, Təhsil Nazirliyinin, ali məktəb rəhbərinin əmrlərini, sərəncamlarını və kargüzarlığın aparılmasına dair təlimatı rəhbər tutur.

Şöbənin əsas funksiyaları

-Bakı Dövlət Universitetinin kargüzarlıq işlərini dəqiq və fasiləsiz təşkil etmək;

-BDU-ya daxil olan sənədlərlə tanış olmaq, təsdiq üçün rəhbərliyə təqdim olunacaq bütün sənədlərin tərtibinin keyfiyyətini yoxlamaq;

-Rəhbərliyin tapşırığı ilə ayrı-ayrı layihə, əmr və sərəncamlar, məktub, arayış və digər sənədlərin hazırlanması və aidiyyatı struktur bölmələri ilə razılaşdırılmasını təşkil etmək;

-Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası, Nazirlər Kabineti, Milli Məclis, Təhsil Nazirliyi, tədris müəssisələri və digər idarə, təşkilatlardan daxil olan sənədlərin vaxtı-vaxtında baxılması üçün rəhbərliyə təqdim edilməsi, qeydiyyata alınması, müvafiq şöbə və fakültələrə paylanmasını həyata keçirmək, sənədlərin icrasına nəzarət etmək;

-Vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri üzrə kargüzarlıq işlərini həyata keçirmək;

-Vətəndaşların qəbulu prosesini səmərəli təşkil etmək;

-Arxiv sənədlərinin yerləşdirilməsi, universitetin struktur bölmələrindən sənədlərin qəbul edilməsi, ekspertiza aparılması, qorunması, dövlət arxivinə təhvil verilməsi üçün hazırlanması və arxiv sənədləri haqqında daxil olan ərizələrə arayışların verilməsi işlərini yerinə yetirməkdir.

Şöbənin müdiri Ləman Hüseynbəylidir.

Sənədlər və Müraciətlərlə iş şöbəsinin tərkibində 3 sektor fəaliyyət göstərir:

Dəftərxana:

 • Həşimova Aybəniz Nazim qızı - müdir
 • Xuduyeva Şənay Bəəhram qızı - mütəxəssis
 • Məmmədova Mehriban Məhəmməd qızı - kargüzar
 • Tağıyeva Pəri Nizami qızı - kargüzar
 • Novruzova Nigar Səbuhi qızı - kargüzar
 • Dadaşzadə Səma Nazim qızı - kargüzar
 • Fərəcullayeva Gülər Hikmət qızı - kargüzar

Müraciətlərlə iş sektoru:
 • İsayev Aslan Rasim oğlu - kargüzar
 • Mirməmmədli Minirəxanım Hikmət qızı - kargüzar
 • Qəhrəmanova Sədaqət Fəxrəddin qızı - kargüzar

Arxiv:
 • Aynulova Xalidə Kasimovna - müdir
 • Babayeva Şəhla Çingiz qızı - arxivçi
 • Rzayeva Emiliya Firuz qızı - arxivçi
 • Əliyeva Zeynəb Qurban qızı - arxivçi