Rektorun Ümumi məsələlər üzrə müşaviri

Fikrət Heydər oğlu Heydərov