Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir!
Heydər Əliyev

TƏRCÜMEYIHAL

Ramazanlı Nəbi Əhməd oğlu – Ermənistan SSR – Spitak (Hamamlı) rayonunun Qursalı kəndində 06.02.1968-ci ildə anadan olub. Qursalı kənd orta məktəbində orta məktəb təhsili almış, 1980-cı ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra həmin ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun İnşaat fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuş və 1985-ci ildə bitirərək, sənaye və mülki tikinti  ixtisası üzrə inşaatçı-mühəndis ixtisası almışdır. Əmək fəaliyyətinə ali məktəbi bitirdikdən sonra, təyinatla Sənaye tikinti nazirliyinin 7 №-li trestində böyük mühəndis vəzifəsində başlamışdır.

1988-1989-cu illərdə göndərişlə RSFSR-in Qorki (indiki Nijni Novqorod) şəhərində Çkalov adına İMİ-da tikintinin təşkili və idarə edilməsi ixtisası üzrə xüsusi kurs təhsili almış, 1985-ci ildən 1989-cu ilin dekabrına kimi Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsində yerləşən 7 №-li trestdə böyük mühəndis, I dərəcəli mühəndis, şöbə rəisi kimi müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır.

1989-cu ilin dekabrından 1992-ci ilin iyul ayına kimi Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhərsalma və memarlıq abidələrinin bərpası üzrə «Bərpaçı» baş idarəsində iş icraçısı, sahə rəisi və 1992-ci ilin iyulundan 1993-cü ilin avqustuna qədər isə «Bərpaçı» baş idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışmışdır.

İstehsalatda işləyərkən, paralel olaraq, Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetində «Materiallar müqaviməti» kafedrasında professor İbrahim Bəxtiyarovun rəhbərliyi ilə «Deformasiyalanan bərk cisimlər mexanikası üzrə müxtəlif en kəsikli prizmatik tirlərin burulması»nın tədqiqi ilə məşğul olaraq, 1987-ci ildə fevral ayında namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

1993-cü ilin sentyabrından 1997-ci ilin mayına kimi «Orxan-FV» kiçik müəssisəsinin və 1997-ci ilin mayından 2001-ci ilin avqustuna qədər «İnter-Elco» firmasının direktoru vəzifəsində, 2001-ci ilin iyulundan 2002-ci ilin oktyabr ayına kimi çoxsahəli «Yenilik» inşaat firmasında baş mühəndis vəzifəsində çalışmışdır.

2002-ci ilin oktyabr ayından 2005-ci ilin aprel ayına kimi Bakı Dövlət Universitetində baş mühəndis, 2005-ci ilin aprel ayından sentyabr ayına kimi   Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi işlər üzrə prorektoru, 2005-ci ilin sentyabr ayından 2011-ci ilin may ayına kimi  İqtisadi və təsərrüfat işləri üzrə prorektoru, 2011-ci ilin may ayından hazırkı dövrə qədər isə İqtisadi və təsərrüfat işləri üzrə prorektoru vəzifəsindədir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 30 oktyabr 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə «Əməkdar mühəndis» fəxri adı verilmişdir.

Ailəlidir. Bir oğlu və bir qızı var.

Tel: +994 12 510 08 23
e-mail: nramazanlı@yandex.ru