V.I.Razumovski

(1857-1935)

Vasili İvanoviç Razumovski 1919-1920-ci illərdə BDU-ya rəhbərlik etmiş ilk rektordur.

S.N.Davidenkov

(1880-1961)

Sergey Nikolayeviç Davidenkov 1920-1923-cü ilərdə rektor olmuşdur.

A.D.Qulyayev

(1870-1930)

Aleksandr Dmitriyeviç Qulyayev 1923-26-cı illərdə rektor olmuşdur.

T.A.Şahbazi

(1892-1937)

Tağı Şahbazi Simurq1926-1929-cu illərdə BDU-nun ilk Azərbaycanlı rektoruolmuşdur.

V.S.Yelpatyevski

(1877-1937)

Vladimir Serqeyeviç Yelpatyevski 1929-cu ildə rektor olmuşdur.

 

M.M.Məmmədov

(1897-1937)

Maqsud Məmməd oğlu Məmmədov 1929 - 1930-cu illərdə rektor olmuşdur.

M.Ə.Ələkbərli

(1892-1937)

Məmmədkazım Ələkbər oğlu Ələkbərli 1934 -1935-ci illərdə rektor olmuşdur.

B.C.Həsənbəyov

(1899-1937)

Balabəy Cabbar oğlu Həsənbəyov Ələkbərli 1935–1937-ci illərdə rektor olmuşdur.

Ə.M.Əliyev

(1897-1962)

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev 1937-ci ildə rektor olmuşdur.

C.A.Ələsgərov

(1907-1969)

Cəbrayıl Ağaəli oğlu Ələsgərov 1937-41-ci illərdə rektor olmuşdur.

Ş.R.Əliyev

(1912-1969)

Şamil Rəhim oğlu Əliyev 1941-1944 -ci illərdə rektor olmuşdur.

A.İ.Qarayev

(1910-1968)

Abdulla İsmayıl oğlu Qarayev1944-1950 -ci illərdə rektor olmuşdur.

C.Z.Hacıyev

(1910-1961)

Cəfər Xəndan Zeynal oğlu Hacıyev1950-1954 -cü illərdə rektor olmuşdur.

Y.H.Məmmədəliyev

(1905-1961)

Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev1954-1958 -ci illərdə rektor olmuşdur.

Ş.F.Mehdiyev

(1911-1985)

Şəfayət Fərhad oğlu Mehdiyev 1958-1965-ci illərdə rektor olmuşdur.

M.S.Əliyev

(1907-1972)

Mehdi Sadıq oğlu Əliyev1965-1970-ci illərdə rektor olmuşdur.

F.M.Bağırzadə

(1926-1988)

Faiq Məmməd oğlu Bağırzadə1970-1987-ci illərdə rektor olmuşdur.

Y.C.Məmmədov

(1930-2000)

Yəhya Cəfər oğlu Məmmədov 1987-1989-cu illərdə rektor olmuşdur.

C.B.Quliyev

(1927-2010)

Cəmil Bahadur oğlu Quliyev 1989-1990-cı illərdə rektor olmuşdur.

M.G.Qasımov

(1939-2008)

Mirabbas Göycə oğlu Qasımov 1990-1992-ci illərdə rektor olmuşdur.

F.Y.Səməndərov

(1939)

Firudin Yusif oğlu Səməndərov1992-1993 -cü illərdə rektor olmuşdur.

M.N.Ələsgərov

(1928-2012)

Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərov 1993-1996-cı illərdə rektor olmuşdur.

M.C.Mərdanov

(1946)

Misir Cümayıl oğlu Mərdanov 1996-1998-cı illərdə rektor olmuşdur.

A.M.Məhərrəmov

(1950)

Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov 1999-2018-ci illərdə rektor olmuşdur.

E.S.Babayev

(1965)

Elçin Səfəralı oğlu Babayev 2019-cu il 11 mart tarixindən rektordur.