Rektorun elm və təhsil üzrə müşaviri
Rektorun Humanitar-sosial məsələlər və informasiya təminatı üzrə müşaviri
Rektorun Strateji inkişaf və əlaqələr üzrə müşaviri
Maliyyə məsələləri üzrə müşavir
Ümumi məsələlər üzrə müşavir