Arif Bağırov – «Gənc istedadlar» liseyinin direktoru, k.e.d., prof.


Çingiz Fərhad oğlu Cəlilov – tədris işləri üzrə direktor müavini


Cabbar İbrahim oğlu Cabbarov – elmi-metodik işlər üzrə direktor müavini

Məleykə Nəsib qızı Bayramova – sinifdənxaric və məktəbdən kənar işlər üzrə (təşkilati işlər üzrə) direktor müavini, h.e.n., dos.

Namiq Süleyman oğlu Mirzəyev - Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini