Şərqşünaslıq fakültəsi üzrə ixtisaslar

Bakalavriat

Regionşünaslıq:

Ərəb ölkələri üzrə

İran üzrə

Türkiyə üzrə

İsrail üzrə

Yaponiya üzrə

Pakistan üzrə

Çin üzrə

Koreya üzrə

 

Magistratura

Dilşünaslıq:

Xarici dil (ərəb dili)

Xarici dil (fars dili)

Xarici dil (türk dili)

Xarici dil (ibri dili)

Xarici dil (yapon dili)

Xarici dil (çin dili)

Filologiya:

Xarici dil və ədəbiyyatı (ərəb dili və ədəbiyyatı)

Xarici dil və ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı)

Xarici dil və ədəbiyyatı (türk ədəbiyyatı)

 

Doktorantura

Şərq dilləri:

ərəb dili

fars dili

urdu dili

Türk dilləri:

türk dili

Dünya ədəbiyyatı:

Ərəb ədəbiyyatı

Fars ədəbiyyatı

Pakistan ədəbiyyatı

Türk xalqları ədəbiyyatı:

Türk ədəbiyyatı