Allahverdiyev Qüdrət Məmməd - Şöbə müdiri

Bədəlova Zərifə Ağabala - Proqramlaşdırıcı

Musayev Valeh Hümbət - Riyaziyyatçı

Qocayeva Şahnigar İsaxan - Proqramlaşdırıcı

Mustafayeva Təranə Arif - Proqramlaşdırıcı

Abbasova Zöhrə Söhrab - Proqramlaşdırıcı

Rüstəmova Südabə Mustafa - Laborant

Heydərova Ayna Fəttah - Proqramlaşdırıcı

Əlaqəli səhifələr