Tarix fakültəsi üzrə ixtisaslar

 

Bakalavriat

Tarix

Tarix müəllimliyi

Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə)

Regionşünaslıq (Amerika üzrə)

Antropologiya

 

Magistratura

Arxeologiya və etnoqrafiya

Türk dünyası tarixi

Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi

Yaxın və Orta Şərqin tarixi

Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi

Beynəlxalq əlaqələrin tarixi və nəzəriyyəsi

Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı

Tarixin tədrisi metodologiyası və metodikası

Avropa və Amerikanın müasir və yeni tarixi

Muzeyşünaslıq

Asiya və Afrika ölkələri tarixi

Etnologiya

Qədim dünya tarixi

Regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq)

Orta əsrlər tarixi

Regionşünaslıq (Amerikaşünaslıq)

Şərqi Avropa xalqları tarixi

 

Doktorantura

(fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

Ümumi tarix

Vətən tarixi

Arxeologiya

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat metodları

Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasətin tarixi