1.Dövlət Təhsil Standartları, tədris və işci-tədris planları və proqramları

2.Tələbə kontingenti və professor-müəllim heyəti haqqında informasiya və statistik məlumatlar

3.Fakültə və kafedralar üzrə tədris yükünün bölgüsü və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət

4. Kafedraların fənlər üzrə dərslik, dərs vəsaiti və proqramlarla təminatı

5.Professor-müəllim heyətinin müsabiqəsinin keçirilməsinin təşkili

6.İmtahan sessiyalarının keçirilməsi və akademik borcların ləğvi (gündəlik informasiya, ümumi nəticə və yekun)

7.Kredit sistemi: dərsə davamiyyət: çoxballı sistemdə ballar

8.Dərs cədvəlləri və dərslərin gedişatına nəzarət

9.Auditoriya fondu (tutumu göstərməklə) və onun fakültələr üzrə bölgüsü

10.Nizamnamə, əsasnamə , təlimat məktubları və rəhbər əmrlər

11.Tədris prosesi ilə əlaqədar əmrlərin hazırlanması

12.Yazışmalar, təqdimatlar

Əlaqəli səhifələr